Pääkaupunkiseudun ilmasuojassa paljastui aukko

BUK-ohjus

Suomen Kuvalehden saamien tietojen mukaan pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen rungon muodostavat venäläisvalmisteiset BUK M1 -aluetorjuntaohjukset ovat häirittävissä ulkopuolelta. Näin Suomen keskeisimmän taloudellisen ja hallinnollisen keskuksen suojaus on pahasti vajaatehoinen.

BUK M1 -ohjukset muodostavat pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen rungon.

Sotilaslähteistä vahvistetaan, että BUK-järjestelmän alttius ulkoiselle häirinnälle on havaittu, eikä sitä pystytä täysin poistamaan korvaavilla toimilla.

”Kysymys on elektronisesta sodankäynnistä”, korkea-arvoinen sotilasasiantuntija kertoo.

Häirintä voidaan kohdistaa lähinnä ohjusten ohjausjärjestelmään. Onnistuakseen häiritsijän on tunnettava järjestelmä perusteellisesti ja tunnettava muun muassa sen käyttämät taajuudet. Parhaiten tämä tieto on aseiden valmistajalle eli Venäjällä.

Ilmapuolustuksen vuotaminen on vakava ongelma, sillä nykyaikainen sodankäynti perustuu strategisille iskuille. Ensimmäiset hyökkäykset tärkeimpiin kohteisiin tulevat ilmasta. Niillä yritetään lamauttaa yhteiskunnan keskeiset toiminnot.

Pääkaupunkiseudulla iskut kohdistuisivat maan johtoon, energiahuoltoon, liikenneväyliin sekä sotilaskohteisiin.

Outoa elektroniikkaa

Yli kolminkertaisella äänennopeudella lentäviä BUK-ohjuksia ohjaavaa tietoliikennettä voidaan häiritä niin, ettei järjestelmä pysty toimimaan tehokkaasti – jos ollenkaan.

“Usein ei uuden asejärjestelmän myynnin yhteydessä luovuteta ostajalle kaikkea tietoa”, sotilasasiantuntija kertoo.

“Erityisesti Neuvostoliiton asekaupalle oli aikoinaan tyypillistä erotella vientiversiot kotimaaan versioista. Elektroniikasta ostaja sai aina niukasti tietoa”, asiantuntija lisää.

Kun häirittävyys paljastui suomalaisille, sitä on yritetty kiertää eri tavoin.

“Toisin kuin suurvallat, Suomi ei kuitenkaan koskaan voi kaikkia häirintämahdollisuuksia tukkia”, sotilasasiantuntija myöntää.

Velkojen vastineeksi

BUK-järjestelmä ostettiin Suomeen Venäjältä 1990-luvun puolivälissä. Ohjuksilla Venäjä kuittasi Neuvostoliiton aikaisia velkoja. Markka-aikaan kyseessä oli miljardihankinta.

Järjestelmän sanottiin olevan suoraan kehityksen huipulta ja edustavan alan huipputekniikkaa. Tosiasiassa sen sarjavalmistus oli alkanut jo kymmenisen vuotta aikaisemmin Venäjän edeltäjän Neuvostoliiton aseteollisuusjätin Rosvooruzhenijen tehtaissa.

Kaupan aikaan puolustusministeri oli Anneli Taina (kok). Hän sanoi esittelevänsä hankinnan mielellään ja korosti, että kyse oli nimenomaan pääkaupunkiseudun suojelemisesta.

Vähälle huomiolle jäi tieto, että Suomi ei voinut tehdä muutoksia järjestelmän elektroniikkaan.

Ilman häirittävyyttäkin BUK-järjestelmä on tulossa käyttöikänsä loppuun. Se on jo käytännössä 30 vuotta vanhaa teknologiaa. Siinä on havaittu ikääntymisestä johtuvia häiriötä ja epätarkkuuksia, käyttöturvallisuus on heikkenemässä.

Puolustusvoimissa on laskettu, että järjestelmä vanhenee joka tapauksessa vuodesta 2009 alkaen. Viimeisetkin poistuvat palveluksesta 2012.

Uusia ohjuksia etsitään

Puolustusvoimat haluaa nyt aikaistaa hanketta, jolla vahvistetaan ilmapuolustuksen suorituskykyä BUK-järjestelmän jälkeen.

Puolustusministeriö tuokin jo ensi viikon hallituksen kehysriiheen esityksen, joka tekee mahdolliseksi hankkeen nopeuttamisen.
Ohjusten uusimisesta sovittiin periaatteessa jo edellisen turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Koska aikataulua halutaan nyt kiirehtiä, hankintoihin tarvitaan noin 110 miljoonaa euroa lisää rahaa. Uuden järjestelmän kokonaishinnaksi tulee 400-600 miljoonaa euroa. Hankinta on jaksotettu useammalle vuodelle.

Uuden ohjusjärjestelmän on pystyttävä toimimaan yhdessä ilmapuolustuksen kaikkien muidenkin järjestelmien kanssa, kuten hävittäjien ja muun ohjusilmatorjunnan.

Samassa yhteydessä on tarkoitus modernisoida myös Hornetien ohjusjärjestelmää.

Puolustusministeriö on jo järjestänyt tarjouskilpailun uudesta ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. Puolelta tusinalta asevalmistajia pyydettiin tarjouksia. Ne ovat nyt suomalaisten arvioitavana.

Venäjältä ei pyydetty tarjousta.

Puolustusministeri Häkämies ei huolestu aukosta ilmasuojassa

Pääkaupunkiseudun ilmapuolustus on heikentynyt, koska sen tärkein ohjusjärjestelmä on altis häirinnälle. Puolustusministeri Jyri Häkämies (kok), oletteko huolissanne?

“En. Nyt (hallituksen ensi viikon kehysriihessä) tehtävillä päätöksillä nopeutetaan suorituskyvyn pitämistä entisellään.”

Onko uhka todellinen vai pelkästään puolustusministeriön keino saada ensi viikon kehysriihessä lisärahaa uuden ohjusjärjestelmän hankintaan?

“Tämä hankinta on poikkeuksellisen tarkasti käyty läpi. Sitä pidetään erittäin perusteltuna.”

Uusi ohjusjärjestelmä maksaa 400-600 miljoonaa euroa. Miten se mahtuu puolustusbudjetin raameihin?

“Hankinta ajoittuu useammalle vuodelle. Se on jo sisällytetty suunniteltuihin tilausvaltuuksiin. Uutta lisärahaa tarvitaan nyt noin 110 miljoonaa euroa.”

Miksi uuden ohjusjärjestelmän tarjouspyyntöä ei jätetty myös Venäjälle?

“Asia on mietitty perusteellisesti esimerkiksi yhteensopivuuden ja aikaisempien kokemusten pohjalta.”