Taideyliopistolle iso lahjoitus

Otava ja sen kirjasäätiö lahjoittavat miljoona euroa kirjoittamisen professuuriin ja maisteriohjelmaan.

kulttuuri
Teksti
Tuomo Lappalainen

Otava ja Otavan Kirjasäätiö lahjoittavat Taideyliopistolle miljoona euroa.

Rahoilla perustetaan kaksivuotinen maisteriohjelma ja huolehditaan siitä kahden kurssin ajan, syksystä 2019 kevääseen 2023. Sen jälkeen Taideyliopiston on tarkoitus vastata itse jatkosta. Otavan rahoittaman kauden jälkeen varat otetaan yliopiston perusrahoituksesta.

Uusi ohjelma ja kirjoittamisen professuuri sijoitetaan Teatterikorkeakouluun dramaturgian oppiaineen yhteyteen. Monet suomalaiset nykykirjailijat ovat aikaisemmin opiskelleet juuri dramaturgian koulutusohjelmassa, joka jatkuu entisellään. Tätä ennen Suomessa on ollut teatterialan ulkopuolella tutkintoon johtavaa kirjoittajakoulutusta Jyväskylän yliopistossa.

Otavan hallitus päätti lahjoituksesta kokouksessaan 12. joulukuuta. Osa rahoista tulee Otavan Kirjasäätiöltä, joka on perinteisesti tukenut kotimaista kirjallisuutta jakamalla apurahoja, palkintoja ja erilaisia avustuksia.

Toiminta on määrä käynnistää ensi keväänä, jolloin henkilöstön rekrytointi alkaa. Alkuvaiheessa maisteriohjelmaan tulee professorin lisäksi lehtori ja suunnittelija. Ensimmäiset opiskelijat valitaan keväällä 2019.

 

Aloite maisteriohjelman perustamisesta tuli Taideyliopistolta. Otavan toivomus puolestaan oli, että ohjelmaan voisivat hakea muissakin korkeakouluissa tai yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat näytöt antaneet.

”Meille on tärkeää, että ohjelma on avoin. Kirjailijaksi on perinteisesti tultu hyvin monenlaisista taustoista”, Otavan kustannusjohtaja ja hallituksen jäsen Eva Reenpää kertoo. ”Tavoite on, että saisimme kaikkein lahjakkaimmat ihmiset saamaan korkeinta mahdollista kirjailijakoulutusta.”

Opintoihin kuuluu kirjoittamisen teoriaa, kirjoittamisen ja taiteen filosofiaa ja valinnaisia taideopintoja. Lisäksi kaikki opiskelijat toteuttavat oman kirjoitusprojektin, esimerkiksi romaanin. Se pitää esitellä jo maisteriohjelmaan haettaessa.

Tarkoitus on tehdä yhteistyötä myös ulkomaisten yliopistojen kanssa.

 

Maisteriohjelman perustaminen on Eva Reenpään mukaan Otavalle yksi tapa toteuttaa perheyrityksen arvoja.

”Haluamme edistää suomalaista kulttuuria ja suomalaista kirjallisuutta, kasvamista ja oppimista. Tavoitteena on myös vahvistaa kirjallisuuden asemaa itsenäisenä taiteenlajina. Taideyliopiston ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen polun ammattikirjailijaksi kasvamiseen.”

Taideyliopistolle tehtävä lahjoitus on poikkeuksellisen suuri sekä Otavan että sen kirjasäätiön historiassa. Reenpään suvun yhteydet korkeakouluihin ovat kuitenkin jo vanhempaa perua. Otavan pitkäaikainen toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Alvar Renqvist (1868–1947) oli aikoinaan perustamassa sekä Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa että Helsingin Kauppakorkeakoulua.

”Siinä mielessä tässä voi nähdä jonkinlaista jatkumoa myös”, Eva Reenpää sanoo. 

Suomen Kuvalehteä julkaiseva Otavamedia kuuluu Otava-konserniin.

Oikaisuja:

Juttu julkaistu 14.12.2017 klo 13:01. Juttua muutettu 15.12.2017 klo 14.05. Korjattu virhe. Toisin kuin jutussa alun perin väitettiin, Suomessa on ollut aiemminkin tutkintoon johtavaa kirjoittajakoulutusta teatterialan ulkopuolella. Koulutusta antaa Jyväskylän yliopisto.