Salainen kaatopaikka löytyi

Dragon Miningin kultakaivoksen tunneliin on piilotettu muun muassa räjähdysainelaatikoita, öljykanistereita, metallia ja muovia.

Dragon Mining
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Oriveden kultakaivoksen hylättyä kaivostunnelia on pidetty luvatta kaatopaikkana 2000-luvun alusta alkaen.

Parintuhannen kuutiometrin kokoiseen tunneliin on piilotettu tyhjiä räjähdysainelaatikoita, öljykanistereita, muovijätettä, metallia ja muuta roskaa. Räjähdysainejätteiden hävitysohjeiden mukaan jätteiden joukossa ei saisi olla muuta ainetta tai materiaalia.

Kaivostoimintaa Orivedellä harjoittaa australialainen Dragon Mining, joka on kaivanut kultaa Pirkanmaalla vuodesta 2007.

Järjestelmällinen jätteiden piilottaminen kaivostunneliin on kuitenkin aloitettu SK:n tietojen mukaan jo 2000-luvun taitteessa. Toiminta on jatkunut myös 2010-luvulla. Vuosina 1994–2003 alueella toimi Outokumpu.

Kaivosjätteiden piilottaminen maanalaiseen tunneliin on tapa, joka on ollut useiden työntekijöiden tiedossa vuosikausia. Asiasta ei ole uskallettu tai haluttu puhua viranomaisille.

”Työntekijöiden tiedossa tämä on ollut aina ja monesti se herätti keskustelua, että miksi sinne ylipäätänsä vietiin jätteitä”, sanoo yksi Oriveden kaivoksella useita vuosia työskennellyt.

Kaivoksen entisten työntekijöiden mukaan jätteet ovat tasolla 66–85. Luvut viittaavat syvyyteen kaivoksessa. Kaivoksen työnjohdosta vastanneet entiset ja nykyiset päälliköt ovat lähteiden mukaan olleet tietoisia jätteiden sijoituspaikasta.

Kaivostunneliin on ajettu säännöllisin väliajoin sivukiveä, jonka alle jätteet jäävät piiloon. Sivukivien tarkoitus on tukea louhoksen seiniä, etteivät ne sorru sisäänpäin.

 

Valvovalle viranomaiselle tiedot tulevat yllätyksenä.

”Ely-keskuksella ei ole tietoa laittomasta jätteiden dumppaamisesta Oriveden kaivoksella, eikä kaivoksella tehdyissä tarkastuksissa ole havaittu sellaista”, sanoo ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte.

Piilotettujen jätteiden lisäksi ihmetystä herättävät kaivoksella käytetyt öljyt ja niiden kierrätysmäärät.

Vuonna 2015 yhtiölle annetun ympäristöluvan mukaan Dragon Mining käyttää voiteluöljyä noin 12 000 litraa vuodessa. Viranomaisten Vahti-tilastoinnin mukaan jäteöljyä vietiin Oriveden kaivokselta kierrätykseen esimerkiksi vuonna 2017 vajaat 1 000 litraa vuodessa. Tästä huolimatta ely-keskus ei ole havainnut mitään ongelmia jäteöljyn kierrätyksessä.

”Oletus on, että kaikki voiteluaineet eivät päädy jäteöljyksi, vaan niitä muun muassa palaa moottoreissa ja haihtuu. Ely-keskus ei siten ole kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että jäteöljymäärä on pienempi kuin raportoitu voiteluaineiden käyttömäärä”, Sievi-Korte sanoo. Hänen mukaansa myöskään kaivosvesien tarkkailussa ei ole havaittu merkkejä öljyvuodoista.

Kaivoksen entiset työntekijät ovat nähneet asian toisin. Kaivoskoneista särkyy usein esimerkiksi hydrauliikkaletkuja, mikä lennättää öljyä kovalla paineella kaivokseen.

”Ei niitä öljyjä kukaan ole siivonnut pois. Sinne ne valuvat kaivoksen pohjalle ja tunneleihin sekä vesistöön”, kaivoksen entinen työntekijä kertoo.

 

Dragon Miningin maajohtaja Ilpo Mäkinen vastaa luvatonta kaatopaikkaa koskeviin kysymyksiin sähköpostitse. ”Emme kommentoi asiaa, mutta selvitämme, että yhtiön toimintaohjeita on noudatettu”, Mäkinen kirjoittaa.

Hän kuitenkin soittaa toimitukseen lähes välittömästi sähköpostivastauksensa jälkeen. Mäkinen kertoo, että kaivosyhtiö ottaa jätesyytökset erittäin vakavasti ja asia selvitetään perusteellisesti.

”Haluan alleviivata, että suhtaudumme vakavasti.”

Saavatko kaivosyhtiön työnjohto ja päälliköt bonuksia, jos budjetti alittuu esimerkiksi jätekustannuksissa?

”Eivät saa. Meillä on bonusjärjestelmä, joka perustuu työturvallisuuteen.”

Aiemmin kaivosta pyörittäneen Outokummun viestintäjohtaja Jenni Schumacher kertoo olevansa tietämätön Oriveden kaivoksen jäteasioista. Yhtiöllä ei ole hänen mukaansa mitään tietoa vuosikausia kestäneestä jätteiden dumppaamisesta.

“Meillä ei ole käytettävissä tietoja henkilöistä, jotka vastasivat Oriveden kaivoksesta ennen vuotta 2003, sillä he pääsääntöisesti siirtyivät kaupan mukana uuden omistajan palvelukseen”, Schumacher sanoo.

Pirkanmaan ely-keskus pyytää selvityksen Dragon Miningilta, jonka jälkeen se harkitsee jatkotoimia.