Opintotuki heikkenee: ”Nuorten asema on jo valmiiksi huono – syrjäytyminen lisääntynyt”

Valmistuvan lainamäärä voi nousta yli 10 000 eurolla. Osa saattaa menettää asumistukensa.

koulutuslupaus
Teksti
Milka Valtanen

Ennen viime eduskuntavaaleja nykyiset hallituspoliitikot lupasivat olla koskematta opintotukeen. Toisin kävi.

Elokuusta 2017 lähtien opiskelijat saavat kantaa entistä suuremman vastuun taloudellisesta pärjäämisestään.

Silloin hallituksen säästötoimet astuvat käytäntöön, ja korkeakouluopiskelijoiden opintoraha kutistuu nykyisestä 336 eurosta 250 euroon.

Eduskunta päätti opintotukilain muuttamisesta tiistaina 13. joulukuuta.

 

Opintoraha pienenee noin 86 euroa kuukaudessa, mutta opintolainan takaus kasvaa nykyisestä 400 eurosta kuukaudessa 650 euroon.

Jos opiskelija ottaa joka vuosi opintolainaa yhdeksän kuukauden ajalta ja valmistuu viidessä vuodessa, hänelle jää maisterin papereiden lisäksi käteen noin 29 250 euroa opintolainaa.

Nykyisin samassa tilanteessa valmistuvan laina on noin 18 000 euroa.

Muutoksilla pyritään yhdenmukaistamaan toisten asteen opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden saamaa tukea.

Asumistuen määrän tulee kuitenkin entistä enemmän vaihtelua, sillä tuki siirretään yleisen asumistuen piiriin. Siitä seuraa toisille entistä enemmän rahaa, toisille asumistuen menetys.

”Iso kuva on se, että nuorten tilanne heikkenee.”

Hallitus uskoo, että opintotuen uudistus säästää pitkällä aikavälillä valtiolle noin 112 miljoonaa euroa.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajan Heikki Koposen mukaan opintotuen leikkauksella on pikemminkin kielteisiä vaikutuksia Suomen tulevaisuudelle.

”Nuorten asema on jo valmiiksi heikko. Olemme huolissamme siitä, että tämä heikentää entisestään jo valmiiksi matalassa sosioekonomisessa asemassa olevien tilannetta.”

Koposen mukaan on mahdollista, että lainarahan painottuminen opiskelijoiden taloudessa voi vaikeuttaa joidenkin hakeutumista kouluun. Yksi syy on nuorisotyöttömyys. 30 tonnin opintolaina näyttää SYL:n silmiin todella suurelta, samoin 86 euron kuukausittainen menetys opiskelijan taloudessa.

”Iso kuva on se, että nuorten tilanne heikkenee. Syrjäytyminen on viime vuosina lisääntynyt, eivätkä opintotuen leikkaukset tule nuorten asemaan ainakaan helpottamaan.”

 

Tukiuudistuksen valmistelussa Koposen mukaan opiskelijoita kyllä kuultiin, mutta ei välttämättä täysin ymmärretty.

Viime maaliskuun suuri opintotukimielenosoitus tai SYL:n vuoden mittaan tekemät kannanotot eivät estäneet hallitusta pettämästä koulutuslupausta.

Jos uudistuksesta haluaa löytää jotakin hyvää, se on Koposen mukaan asumistuen uudistus. Sen seurauksena opiskelijoiden asema tasa-arvoistuu muihin suomalaisiin nähden.

Aiempi 201 euron asumislisä on ollut liian pieni etenkin pääkaupunkiseudulla opiskelevien vuokriin nähden.

”Yleinen asumistuki helpottaa siirtymää opintotukiuudistuksessa, koska se on kohdennettu tavalla, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta”, Koponen sanoo.

Silti uudistuksessa on myös häviäjiä. Muutos näkyy eritoten niiden opiskelijoiden tilillä, jotka asuvat työssäkäyvän puolison kanssa. Heille asumistukea on elokuusta lähtien luvassa jopa nolla euroa.