Oikeuskansleri: Helsingin yliopiston kollegion päätös oli ”kohtuuton ja suhteeton” – hallitusehdokkuutta ei olisi pitänyt estää

Professori Jukka Kekkonen ei saanut asettua ehdolle yliopiston hallitukseen. Yliopiston perustelut eivät oikeuskanslerin mukaan riittäneet.

avoimuus
Teksti
Tuomo Lappalainen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut kaksi päätöstä kanteluista, jotka professorit Jukka Kekkonen ja Heikki Patomäki tekivät viime keväänä sen jälkeen, kun Kekkonen oli sivuutettu Helsingin yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten vaalissa. Suomen Kuvalehti käsitteli kanteluita äskettäin yliopiston sisäisistä ristiriidoista kertoneessa jutussa.

Kekkonen on edustanut nykyisessä hallituksessa professoreita, mutta ei voi enää jatkaa siinä roolissa, sillä hän on juuri jäämässä eläkkeelle. Häntä ehdotettiin kuitenkin jo viime syksynä hallitukseen muiden kuin yliopistolaisten kiintiössä.

Kekkonen ehti jopa ilmoittaa aikaistavansa eläköitymistään parilla kuukaudella, jotta hän olisi varmasti vaalikelpoinen.

Yliopiston ulkopuoliset jäsenet valitsevan kollegion kokouksessa 12. tammikuuta Kekkosta ei kuitenkaan otettu edes koeäänestykseen. Syyksi ilmoitettiin, että hän ei ollut ilmoittanut eläkkeensä aikaistumisesta yliopiston HR-järjestelmään. Tämän takia yliopistokollegiolla ei sen edustajien mielestä ollut täyttä varmuutta eläkkeelle jäämisen ajankohdasta.

Oikeuskansleri kertoo päätöksessään pitävänsä kollegion vaatimusta ”kohtuuttomana ja suhteettomana”. Hänen mukaansa yliopiston puolelta ei ole esitetty riittävän hyviä perusteita miksi Kekkosen pyrkimys asettua ehdolle torjuttiin.