Koulussa pitempään

Oppilaiden pitää saada kehittyä omassa tahdissa, sanoo OAJ:n puheenjohtaja.

esiopetus
Teksti
Tuomo Lappalainen

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää oppivelvollisuuden uudistamista tavalla, joka toteutuessaan pitäisi vastentahtoisimmatkin nuoret koulun penkillä selvästi nykyistä pitempään.

OAJ:n tänään 14. maaliskuuta julkistamassa mallissa koulunkäynti voisi pidentyä molemmista päistä. Esiopetus muutettaisiin kaksivuotiseksi niin, että siihen osallistuisivat jatkossa pääsääntöisesti kaikki 5–6-vuotiaat lapset.

”Nykyjärjestelmä ei hyödynnä sitä, että lapsen oppimisherkkyys on tutkimusten mukaan viisivuotiaana suurin”, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustelee esiopetuksen aloituksen aikaistamista.

OAJ ehdottaa myös, että esi- ja alkuopetuksesta tehdään joustava kokonaisuus. Siinä lapsi voisi siirtyä ensimmäiselle koululuokalle 1–3 vuodessa esiopetuksen aloittamisesta ja jatkaa esi- ja alkuopetuksessa, kunnes hän on saavuttanut toisen vuosiluokan vähimmäisosaamistason.