Yhteiskunnan asennevamma

Kela tarjoaa nuorille vammaisille työkyvyttömyyseläkettä niin innokkaasti, että se tuntuu pakolta. Yksilöiden tarpeita ei huomioida, sanoo tutkija.

Kotimaa
Teksti
Mikko Niemelä

Vammaisten eläkkeelle pakottaminen on yhteiskunnallinen ongelma, josta tiedämme vähän, tviittasi perus- ja ihmisoikeuksiin erikoistunut oikeustieteilijä Pauli Rautiainen 17. marraskuuta 2021.

Rautiaisen mukaan nykyinen työkyvyttömyyseläkejärjestelmä perustuu toisen maailmansodan jälkeisen maailman käsitykselle vammaisuudesta. Laki niputtaa vammaiset samaan muottiin, vaikka todellisuudessa vamma voi olla synnynnäinen tai esimerkiksi onnettomuudessa saatu, neurologinen tai fyysinen vamma.

Työkyvyttömyyseläkkeelle voidaan ohjata jo 16-vuotiaana. Vammaisten määrästä ei ole viranomaisilla tarkkaa tilastotietoa. Työkyvyttömyyseläkkeellä on Kelan tilastojen mukaan noin 125 000 ihmistä, mutta erilaisten vammaisetuuksien saajia on yli 200 000.

”Työkyvyttömyyseläke toimii varmasti jollekin vammaiselle ja voi olla hänelle taloudellisesti erittäin tarpeellinen”, Rautiainen sanoo.