Nuoret: Enemmän kannabista, tunteja ruudun ääressä - ja hyviäkin uutisia

alkoholi
Teksti
Juho Salminen
Kannabis
Suomalaisnuoret suhtautuvat kannabiksen käyttöön myönteisemmin kuin ennen. Kuva Sari Gustafsson / Lehtikuva.

Ylipainoa. Päihteitä. Henkistä ja fyysistä pahoinvointia.

Tällaisia uutisia on kuultu nuorista pitkin 2000-lukua. Tuoreiden tietojen perusteella monet ongelmat eivät ole kadonneet, mutta eivät lisääntyneetkään.

Tutkija Riikka Puusniekka Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että uuden kouluterveyskyselyn perusteella nuorten oireilu ei kuluneen kahden vuoden aikana ole lisääntynyt.

Oireilu tarkoittaa tässä muun muassa niska- ja hartiakipuja ja päänsärkyä. Ylipainoisia ei ole enemmän kuin ennen, ja lisäksi nuoret liikkuvat vapaa-aikanaan enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Noin neljä viidestä nuoresta on sitä mieltä, että oma terveydentila on hyvällä tolalla. Tai kääntäen: peruskoululaisista 16, lukiolaisista 17 ja ammattikoululaisista 21 prosenttia  arvioi oman terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Kouluterveyskyselyn johtaja Riikka Puusniekka nostaa silti esiin kaksi huolenaihetta: näyttöpäätteen ääressä vietetyn ajan ja lisääntyneen kannabiksen käytön.

Kiva kannabis?

Noin viidennes nuorista on kokeillut kannabista – ammattikoululaisista 22 prosenttia ja lukiolaisista 16. Eniten kokeiluja on harrastettu pääkaupunkiseudulla.

Esimerkiksi lukiolaisista kolmannes hyväksyy kannabiksen satunnaisen käytön, mutta vain 9 prosenttia säännöllisen käytön.

Tutkijaa tämä huolestuttaa siksi, että on havaittu yhteys: mitä useampi kokeilee, sitä useampi alkaa käyttää.

”Jos tähän puututaan ajoissa, voidaan estää isompi kansanterveydellinen ongelma”, Puusniekka sanoo.

Hän on huolissaan myös siitä, että on havainnut nuorten pitävän kannabista ”vaarattomana päihteenä”, joka ei aiheuttaisi riippuvuutta.

”Se ei pidä paikkansa. Jopa joka kuudes nuori, joka käyttää, jää riippuvaiseksi kannabiksesta.”

Kouluterveyskysely ei näytä, että alkoholinkäyttö olisi vähentynyt. Tarkoittaako tämä sitä, että kannabis ei ole korvannut alkoholia, vaan tullut rinnalle?

Puusniekka ei osaa vastata suoraan, mutta sanoo, että usein kannabiksenkäyttäjät päihtyvät myös muin keinoin – muun muassa viinalla ja lääkkeillä.

Liikaa aikaa ruudun ääressä

Se ei liene uutinen, että moni nuori viettää paljon aikaa tv:n ja tietokoneen kanssa. Mutta se jo onkin kiintoisaa, kun 31 prosenttia lukiolaispojista kertoo, että netin käyttö on aiheuttanut ongelmia heidän koulunkäyntiinsä.

Suurin osa nuorista käyttää päivittäin 2-4 tuntia aikaa erilaisten ruutujen – tv, tietokone, kännykkä – ääressä. Viikonloppuisin näin kuluu osalla helposti kuusikin tuntia päivässä.

Tämäkin – tutkijoiden kiellä ruutuaika – huolestuttaa Puusniekkaa hieman.

”Ruudun ääressä vietetty aika on kytköksissä moniin oireisiin, kuten niska- ja hartiasärkyihin, keskittymishäiriöihin ja ylipainoon.”

Fakta: Kouluterveyskysely

– Tehdään samoissa kunnissa joka toinen vuosi huhtikuun kolmen viimeisen viikon aikana.

– Parillisina vuosina kyselyyn osallistuvat Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin kunnat ja parittomina vuosina Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen ja Ahvenanmaan kunnat.

– Vuonna 2010 103 346 vastaajaa (55 460 peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaista, 27 135 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa sekä 20 751 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa).

Kyselyn tarkat tulokset THL:n sivuilla