Isot syövät pieniä

Suuret kaupungit imevät väestöä myös keskisuurista kaupungeista.

raha
Teksti
Mikko Huotari

Maaseudun ja kaupunkien välinen vastakkainasettelu kärjistyy. Suomessa on hyvin erilaisia alueellisia tarpeita. Kasvukeskukset ja haja-asutusalueet joutuvat taistelemaan samoista resursseista.

Asetelma on hankala järjestelmälle. Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen ongelmana on, kuinka pystytään samaan aikaan huomioimaan sekä kasvukeskukset että muuttotappioista kärsivät alueet. Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuutetut ovat vaatineet uudistuksen perumista, koska nykymuodossaan se vahingoittaisi kasvavien kaupunkien taloutta.

Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua, mutta ihmisistä noin 70 prosenttia asuu kaupunkialueilla. Muuttotappioalueilla tulevaisuusnäkymät ovat heikot, koska väki vanhenee ja palveluja karsitaan entisestään.

Ihmisten lisäksi taloudellinen toimeliaisuus pakkautuu kasvukeskuksiin. Kymmenen suurimman seutukunnan osuus Suomen kansantuotteesta oli jo 68 prosenttia vuonna 2013. Pelkästään Helsingin seutu tuotti yli 36 prosenttia bruttokansantuotteesta.