Sote-tiedot samalle viivalle

Hyvinvointialueilla on tehtävä tietoremontti: kunnissa diagnooseja on kirjattu vaihtelevasti, mutta jatkossa rahansaanti perustuu yhdenmukaiseen tietoon.

Kotimaa
Teksti
Matti Rämö

Tiedolla johtamista sanotaan sote-uudistuksen onnistumisen edellytykseksi. Sillä viitataan sosiaali- ja terveyspalveluita kuvaavien tietojen yhdenmukaistamiseen ja sulavaan siirtymiseen järjestelmästä toiseen.

Kuntien sote-palveluita kuvaavaa tietoa siirretään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiin kansallisiin hoitoilmoitusrekistereihin. Niiden lukuja käytetään laskettaessa tulevien hyvinvointialueiden valtiolta saamaa rahoitusta.

Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Ennen sitä tarvitaan tietoremonttia: kunnissa lääkäri- ja hoitajakäyntejä on kirjattu ylös vaihtelevasti.

”Diagnoosien kirjaamisessa on puutteita. Silloin ei saada oikeaa kuvaa hoidetuista terveysongelmista. Se on ongelma, sillä eri käynneistä aiheutuu erilaisia kuluja”, sanoo taloustietojohtamisen kehittämispäällikkö Petra Kokko THL:stä.