Kun luonto luo koeasetelmat

Kontrolloimattomissa satunnaiskokeissa tutkija ei pääse valitsemaan koeryhmiä. Silti empiirisen tutkimuksen tuloksiin voi luottaa aikaisempaa paremmin.

Profiilikuva
näkökulma
Teksti
Roope Uusitalo
Kirjoittaja on julkistalouden professori Helsingin yliopistossa.

Kontrolloidussa satunnaiskokeessa kohdejoukko jaetaan arpomalla koe- ja kontrolliryhmiin. Tarpeeksi isossa populaatiossa koe- ja kontrolliryhmät ovat satunnaistamisen jälkeen tilastollisesti samanlaisia.

Tämän jälkeen koeryhmälle syötetään tutkittavaa lääkettä ja seurataan mitä tapahtuu. Satunnaistamisen ansiosta ryhmien välille kokeen jälkeen syntyvät erot voidaan tulkita lääkkeen vaikutuksiksi.

Kontrolloidut satunnaiskokeet ovat empiirisen tutkimuksen paras mahdollinen tutkimusasetelma.