”Monet ihmiset ovat menettäneet toivon ja luottamuksen tulevaan”

Kirkko varautuu avuntarvitsijoiden määrän kasvuun, sanoo diakoniatyön asiantuntija.

kirkko
Teksti
Kukka Mäenpää

Kirkon diakoniatyössä ennakoidaan, että hallituksen sopeuttamistoimet tulevat kasvattamaan avuntarvitsijoiden määrää, sillä monet säästöt vaikuttavat pienituloisiin ihmisiin.

”Monet ihmiset ovat menettäneet toivon ja luottamuksen tulevaisuuteen”, kertoo diakoniatyön asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallituksesta.

”Kun ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti poliittisissa päätöksissä, se vähentää toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Ilman niitä ei jaksa yrittää.”

Avuntarvitsijoiden määrä on pysynyt ennallaan vuosia. Luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöillä oli 634 000 asiakaskontaktia vuonna 2014. Eri asiakkaita oli 147 700 henkilöä.

”Kriisin tapahtuessa diakonian vastaanotolle tullaan pienellä viiveellä. Se kertoo siitä, että ihmiset yrittävät selvitä omin avuin viimeiseen asti. Diakonian on sanottu olevan ’viimeinen luukku’, jonne tullaan, kun mikään apu ei enää auta”, Saarela kuvaa.