Ministeriötä hirvittää EU-linjaus suurpedoista: ”Nykyisenkaltainen karhun ja ilveksen metsästys tulee loppumaan”

Maa- ja metsätalousministeriö vastustaa komission petopolitiikkalinjausta ja uutta ohjeistusta.

EU-komissio
Teksti
Mikko Niemelä

Suomen ja koko Euroopan petopolitiikka voi kokea muutoksen vuonna 2019, jos EU-komission ehdotus luontodirektiivin ohjeistuksesta suurpetojen osalta tulee käytäntöön.

Käytännössä komissio haluaa lopettaa karhun ja ilveksen poikkeusluvilla tapahtuvan kannanhoidollisen metsästyksen. Ohjeistus ulottuisi myös suteen.

Suden kohdalla kannanhoidollista metsästystä on kokeiltu vuosina 2015-2016. Luontojärjestöjen mukaan kannanhoito epäonnistui: susia tapettiin liikaa – ministeriö luopui kokeilusta.

”Jos komission ehdotus vahvistetaan sellaisenaan, niin käytännössä nykyisenkaltainen karhun ja ilveksen metsästys tulee loppumaan”, sanoo neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomessa karhua ja ilvestä on pyydetty jokavuotisilla kiintiöillä ja Riistakeskuksen myöntämillä erillisillä poikkeusluvilla.