Ministeri Holmlund: Esimiesten tulee valvoa nollatoleranssia

ahdistelu
Teksti
Karri Kokko

Sisäministeri Anne Holmlund (kok), mitä aiotte poliisiasioista vastaavana ministerinä tehdä ahdisteluongelman kitkemiseksi?

”Tasa-arvolakia on uudistettu vuonna 2005. Tässä yhteydessä sisällytettiin lakiin uudet määritelmät välittömästä ja välillisestä syrjinnästä. Myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella luokitellaan lain mukaan kielletyksi syrjinnäksi.”

”Poliisin tuore tasa-arvosuunnitelma on tehty joulukuussa 2006. Tämä on puiteasiakirja, jonka perusteella kaikki poliisin yksiköt laativat omat suunnitelmansa tasa-arvon toteuttamiseksi. On erittäin tärkeää, että suunnitelmat tehdään huolellisesti kunkin alan erityispiirteet ja mahdolliset tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät ongelmat perusteellisesti selvittäen. Parhaimmillaan tasa-arvosuunnitelma on työväline, joka ohjaa työyhteisöjen toimintaa myönteiseen suuntaan.”

”Lainsäädännöllinen pohja ja ohjaus ovat mielestäni riittäviä, mutta on tärkeää, että nämä tulokset analysoidaan ja huomioidaan tasa-arvosuunnitelmien päivityksessä.”

Miten muuten kommentoitte näitä tutkimustuloksia?

”Ne ovat mielestäni huolestuttavia työhyvinvoinnin kannalta ja asia on syytä nostaa esille suunnitelmia päivitettäessä. Asiallinen kohtelu työpaikalla on jokaisen perusoikeus sukupuoleen katsomatta ja tässä suhteessa työpaikoilla on syytä korostaa nollatoleranssia. Esimiestyö ja johtaminen korostuvat tässä erityisesti. Esimies on työyhteisössä esimerkki, jonka toiminta heijastuu alaisiin.”

Teksti Matti Simula

Lue juttu ”Miksi poliisi ahdistelee?” SK:sta 17/2006.