Uudet omistajat

Metsänomistaja on yhä useammin kaupunkilainen palkansaaja. Suojeluinto ei silti ole lisääntynyt, vaan kasvava joukko haluaa metsästään taloudellista hyötyä ja turvaa.

metsänhoito
Teksti
Salla Jantunen

Yksityisiä metsänomistajia on Suomessa yli 600 000. He omistavat yhteensä 60 prosenttia kaikesta metsämaasta. Neljä viidesosaa metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta tulee heidän metsistään.

Omistajien joukko on kirjava.

Nykyisin keskimääräinen metsänomistaja on yli 60-vuotias eläkeläinen tai palkansaaja, joka omistaa metsää noin 40 hehtaaria, mutta ei asu metsätilansa yhteydessä.

Metsänomistajia on tutkittu vertailukelpoisin kyselytutkimuksin vuodesta 1990.