Elvytystä merituulesta

Suomen aluevesillä on valtavat mahdollisuudet, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja.

suoraan sanoen
Teksti
Petri Pöntinen

Ilmastopaneeli ja Sitra esittävät tukea merituulivoimalle vihreän koronaelvytyksen nimissä. Mikä on merituulen potentiaali sähköntuotannossa, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen?

”Potentiaali on valtava, moninkertainen verrattuna sähkönkulutukseemme. Yksin kahden suunnitteilla olevan hankkeen vuosituotanto on kuusi terawattituntia, noin kymmenen prosenttia Suomen sähköntuotannosta.”

Miksi merituulivoima on edennyt hitaasti?

”Tuotantokustannukset ovat yhä merellä kalliimmat kuin maalla. Mutta hinta on enää noin kolmanneksen suurempi.”