Matkailulle kehitteillä suojeluvero Kittilässä

kansallispuistot
Teksti
Karri Kokko

Matkailukunta Kittilässä kehitetään uudenlaista korvausjärjestelmää metsiensuojeluun. Yksi vaihtoehto on korottaa alueen matkailuyrittäjiltä perittävää arvonlisäveroa puolella prosentilla.

”Tuotot laitettaisiin rahastoon, josta maksettaisiin metsänomistajille korvauksia hakkuutulojen menetyksistä”, kertoo kunnanjohtaja Seppo Maula.

Kittilä haluaa vahvistaa matkailumainettaan kansallispuistoimagolla. Kunnassa on vireillä kaavamuutos, jolla on tarkoitus luoda vihreä, hakkaamaton käytävä Levin Kätkä-tunturilta Ylläs-Pallas-kansallispuistoon. Leviltä on matkaa 25 kilometriä Ylläksen rajalle.

Aluetta yritettiin turhaan saada Natura-ohjelmaan kymmenen vuotta sitten, nyt on toinen yritys uusin keinoin. Suojeluveron lisäksi on muita mahdollisuuksia.

”Maanomistajille voidaan antaa kompensaatioksi kaavoitettua maata ja tontteja Leviltä”, Maula sanoo. ”Mutta syntyykö korvausvelvollisuus kunnalle vai valtiolle, se on täysin auki.”

Noin 5000 hehtaarin metsäalueen arvoksi arvioitiin viisi miljoonaa euroa kymmenen vuotta sitten, maanomistajien mielestä arvo on nyt kymmeniä miljoonia euroja. Matkailuyrittäjät toivovat, että valtio osallistuisi kustannuksiin antamalla vaihtomaita yksityisille metsänomistajille.

”Valtion byrokratia on hidas, se ei ehdi tähän junaan mukaan”, kunnanjohtaja epäilee.

Levin matkailuun on investoitu miljardia euroa, 200 miljoonan euron rakennustyöt ovat käynnissä. Yrittäjien mielestä suojelulla on kiire, jotta vihreää vyöhykettä Ylläkselle ei ehditä hakata.

”Korvausjärjestelmän perusteista pyritään sopimaan kevään aikana”, Maula kertoo.

Teksti Petri Pöntinen

Lue juttu Muonion metsistä SK:sta 14-15/2007.