Maria Guzenina-Richardson: Mammadirektiivi heikentäisi naisten asemaa työmarkkinoilla

äitiysloma
Teksti
Hanna Leivonniemi
Maria Guzenina-Richardson
Direktiiviehdotus on monissa Itä-Euroopan maissa tervetullut uudistus, mutta Suomen oloihin se ei sovellu, sanoo Sdp:n Maria Guzenina-Richardson. Kuva Jukka Pakarinen / SKOY.

EU:n tasa-arvovaliokunnan ehdotus raskaussuojeludirektiiviksi ehdottaa jäsenmaihin 20 viikon äitiysvapaata vain äideille. Se olisi 2,5 viikkoa pidempi vapaa kuin Suomessa tällä hetkellä. Pitäisikö ehdotus toteuttaa Suomessakin, Sdp:n varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja demarinaisten puheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson?

”Ei. Suomen järjestelmässä ongelmana on ollut kustannusten keskittyminen naisvaltaisille aloille. Tähän direktiivi ei anna uutta, päinvastoin. Se tekee naisten aseman entistäkin vaikeammaksi.”

Miksi?

”Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto pelkää, että työnantajien kustannukset nousisivat 85 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli ehdotus toteutuisi. Pelkään, että työnantajat ryhtyisivät aiempaa tarkemmin katsomaan, palkkaavatko hedelmällisessä iässä olevan naisen. Minä en ainakaan halua viedä Suomea siihen suuntaan, että naisia palkattaisiin vähemmän. Meillä on Suomessa aika laaja ymmärrys siitä, että perhevapaajärjestelmää pitää kehittää, mutta tässä ehdotuksessa mennään nyt takapakkia.”

Mitä sitten pitäisi tehdä?

”Minusta on hyvä, että meillä kannustetaan miehiä käyttämään aikaa lasten kanssa. 6+6+6-järjestelmä, jossa äiti ja isä kumpikin ovat kotona kuusi kuukautta ja kuusi kuukautta voi käyttää kumpi vain, on minusta tietyin varauksin kannatettava ehdotus, kunhan turvataan yksinhuoltajaäitien lasten oikeudet niissä tapauksissa, joissa isä ei pysty osallistumaan hoitoon.”

EU:n ehdotus sisältää täyden palkan 20 viikon äitiysloman ajalta. Olisiko tämä toteuttamiskelpoinen idea Suomessa?

”Nyt ei taida olla sellainen aika, että lisätään yhteiskunnan kustannuksia.”

Etkö näe ristiriitaa siinä, että kansanedustajat saavat täyttä palkkaa kulukorvauksineen eli 7 000-8 000 euroa kuukaudessa koko äitiyslomaltaan?

”Minä en hirttäytyisi siihen, että kansanedustajien nykyisen järjestelmän pitäisi pysyä ikuisesti tällaisena.”

Eli kannatat kansanedustajien äitiysloma-ajan täyden palkan hylkäämistä?

”Kansanedustajat eivät ole sellaisessa asemassa, että tällainen etuus automaattisesti meille kuuluisi. Kun järjestelmää muutetaan, tätä pitäisi tarkastella myös.”

Perhevapaiden korvaustason nostoa nykyisestä ovat kannattaneet aiemmin myös lukuisat muut tahot. Pidätkö yllättävänä, että direktiivin pyrkimykset parantaa äitien tulotasoa aiheuttavat näin suurta vastustusta?

”En vastusta korvaustason nostoa. Sen sijaan vastustan sitä, että naisia ajetaan kotia kohti. Pitää muistaa, että olemme kulkemassa kohti aikaa, jolloin yhä suuremman joukon työpanosta tarvitaan kodin ulkopuolella. Pitäisi kehittää järjestelmä, jossa osittainen kotihoidon tuki olisi riittävän korkea, jotta pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä lyhennettyä työpäivää.”

Perhevapaat nyt

  • Suomessa vain äidille tarkoitettu äitiysvapaa kestää 105 arkipäivää eli noin neljä kuukautta.
  • Vapaan ajalta äiti saa Kelan maksamaa äitiysrahaa, joka on ensimmäiseltä yhdeksältä viikolta 90 prosenttia palkasta. Sen jälkeen korvaus on 70 prosenttia palkasta.
  • Osa äideistä saa äitiysrahan sijaan työnantajan maksamaa täyttä palkkaa ensimmäisiltä äitiysvapaakuukausilta, mikäli työehtosopimus näin määrää.
  • Äitiysvapaan jälkeen joko äidillä tai isällä on mahdollisuus jäädä vanhempainvapaalle, joka kestää siihen saakka, kunnes lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen.

Lähde: Kela