Kuka maksaa, kun kunta sössii? ”Luottamus­miehet toimivat usein kyseenalaisesti ja vastoin yleistä etua”

Rikosoikeudellinen virkavastuu koskee sekä kuntien viranhaltijoita että luottamushenkilöitä, muistuttaa virkarikosprofessori.

Kun kunnan päätöksentekoa käsittelevät hallintotuomioistuimet, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiset sekä käräjäoikeudet, käsissä on vyyhti, josta vain harva saa selvää.

On kysymyksiä, jotka ovat päätöksenteon kannalta kiusallisia: Huonoa hallintoa vai lakien rikkomista? Lainvastaisena kumottu päätös vaiko myös virkarikos? Epäasiallista vaikuttamista vai korruptiota ja lahjontaa?

Entä kuka ”maksaa viulut”? Kuntalaiset veronmaksajina vai lainvastaisia päätöksiä tehneet päättäjät?

Suomi nimetään vuodesta toiseen hyvän hallinnon ja alhaisen korruption tasavallaksi.

”Silti kunta on ’alusta’ myös hyvä veli ja hyvä sisar -verkostoille ja jopa korruptiolle”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen.