"Makaaberi näytelmä" – valtataistelu Levin hissiyhtiöstä repii Kittilää

Kuntapäättäjien mielestä mahdollisia epäselvyyksiä ei pidä selvittää. Vähemmistöomistaja vaatii yhtiökokousta koolle.

Kittilässä Levin laskettelurinteiden varjossa käydään ankaraa valtapeliä hissiyhtiön ympärillä. Yhtiökokous erotti maaliskuun lopulla Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen – ja saman tien valittu uusi hallitus palautti aiemmin potkut saaneen Jouni Palosaaren uudelleen yhtiön johtoon.

Kyseessä ei ole valtataistelu kansainvälisen pörssiyhtiön sisällä. Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan enemmistöomistama hissiyhtiö, jonka liikevaihto oli viime tilikaudella 12,6 miljoonaa euroa.

Jouni Palosaaren nostivat takaisin toimitusjohtajaksi kuntapäättäjät. Yhtiökokous nimitti maaliskuun 25. päivänä uuteen hallitukseen pelkästään kittiläläisiä kunnallispoliitikkoja.

Tätä ennen hissiyhtiön ympärillä oli ehtinyt tapahtua paljon. Yksi Suomen Kuvalehden kuulemista kittiläläisistä kuvailee näkemäänsä ”makaaberiksi näytelmäksi”.

Takana on muun muassa Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvä Lapin poliisilaitoksen suorittama esitutkinta toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista. Poliisi ei löytänyt näyttöä törkeän petoksen yrityksestä.

Sen sijaan yhtiön uusi hallitus veti asianomistajana pois tutkintapyynnön luottamusaseman väärinkäytöstä heti ensitöikseen, kun tutkintapyynnön tehnyt vanha hallitus oli saanut potkut.

Hissiyhtiön vanha hallitus ehti tehdä Jouni Palosaaren toimista myös lisätutkintapyynnön yhtiötä koskevan erityistilintarkastuksen perusteella.

Tarkastusraportti osoitti, että vuosina 2006–2013 toimitusjohtaja oli ylittänyt valtuutensa hankintojen osalta – ja jättänyt enimmäkseen raportoimatta tapahtuneista muutoksista yhtiön hallitukselle. Kyseisinä vuosina ylitykset olivat 6,5 miljoonaa euroa yli budjetoidun.

Hissiyhtiön uusi hallitus veti asianomistajana pois tämänkin tutkintapyynnön.

 

Kittilässä taistellaan nyt siitä, mitä kunnan vastuullisilla virkajohtajilla, poliittisilla päättäjillä sekä kuntalaisilla veronmaksajina on oikeus tietää hissiyhtiöstä, josta kunta omistaa 51 prosenttia. Kuntapäättäjien kanta näyttäisi olevan tällä hetkellä se, että hissiyhtiön mahdollisia epäselvyyksiä ei pidä selvittää.

Mutta hissiyhtiöön liittyvät epäselvyydet eivät ole pelkästään kunnan oma asia. Levin Matkailukeskus Oy omistaa hissiyhtiöstä 42 prosenttia. Silti yhtiön uudessa hallituksessa se on jätetty ilman ensimmäistäkään hallituspaikkaa.

Useat SK:n haastattelemat arvioivat, että hissiyhtiöön liittyvien epäselvyyksien selvittämisen sijaan kuntapäättäjät ovat ryhtyneet selvittämään kunnanjohtaja Anna Mäkelän asemaa.

Muutamat haastatelluista uskovat, että hänen erottamisprosessinsa on jo ”ovella”. Anna Mäkelä oli yksi Jouni Palosaaren toimista tutkintapyynnön tehneistä.

 

Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) lähetti 3. huhtikuuta medialle tiedotteen. Siinä hän ei säästellyt sanojaan Anna Mäkelän toiminnasta.

”Kunnanjohtajan Kittilän kuntalaisesta tekemä rikosilmoitus, ilman että kunnanhallitus tiesi asiasta, oli tökerö temppu. Uhkailu ja painostus eivät nykypäivänä tepsi kunnanvaltuutettuihin”, Kurula korosti.

Timo Kurula on biologian lehtori ja pitkäaikainen kuntapäättäjä, joka haki Kittilän kunnanjohtajan virkaa vuonna 2009 toimiessaan tuolloin kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Kunnanjohtajan Kittilän kuntalaisesta tekemällä rikosilmoituksella Timo Kurula viittaa Anna Mäkelän tekemään tutkintapyyntöön Jouni Palosaaren toimista.

Anna Mäkelä ei ole voinut tähän mennessä kertoa julkisuudessa tekonsa taustoista, sillä häneltä on viety tässä asiassa tiedotusvastuu ja -oikeus. Näin päätti kunnanhallitus joulukuussa 2013.

SK:n kuulemat lainoppineet tosin sanovat, että kunnanjohtajalta ei voida ottaa pois puheoikeutta asiassa, joka koskee hänen virkavastuitaan.

 

Jotta Levin tapahtumia ja kunnanjohtajan toimintaa voisi arvioida, on loikattava takaisin viime syksyyn – ja on pakko päästää Anna Mäkelä viimein ääneen.

Kauniaisissa kasvanut Anna Mäkelä tunnetaan kuntakentällä keskustelijana, joka sanoo näkemyksensä – ja siksi häntä on toistuen pyydetty puhumaan mediassa sekä kunta-alan seminaareissa.

Puhelimeen vastaa Kittilän kunnanvirastolla nainen, joka on ehtinyt viime kuukausina kerrata hissiyhtiöön liittyviä tapahtumia moneen otteeseen.

Anna Mäkelä kertoo, miten hänen arkensa muuttui peruuttamattomasti 5. marraskuu 2013. Tuolloin kunnan tekninen johtaja Lauri Kurula saapui hänen työhuoneeseensa.

Sen jälkeen kunnanjohtajalla ei ollut enää hyviä vaihtoehtoja.

Viime syksyyn mennessä Lauri Kurula oli ehtinyt toimia oman työnsä ohessa Levin hissiyhtiön hallituksen puheenjohtajana yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavana johtajana Lauri Kurulan katsottiin tuovan hissiyhtiön hallitukseen tärkeää osaamista.

Lauri Kurula saapui Mäkelän huoneeseen hissiyhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa kertoakseen epäilyistä, jotka liittyivät yhtiön hissihankintaan.

Hissiyhtiön hallitus katsoi toimitusjohtaja Jouni Palosaaren ajaneen merkillisen tiukasti Etelärinteen hissihankinnan tekemistä itävaltalaiselta hissitoimittajalta Doppelmayerilta. Yhtiön hallitus halusi Doppelmayerin ja italialaisen hissitoimittajan Leitnerin kisassa samalle viivalle.

Hissihankintaan liittyvistä erikoisista sähköposteista kertoi myöhemmin joulukuussa MTV Uutiset. Toimitusjohtaja Jouni Palosaaren epäiltiin vuotaneen Leitnerin tarjouksen hintatietoja Doppelmeyerille ja jättäneen samalla kertomatta yhtiön hallitukselle Leitnerin ilmoittamasta kymmenen prosentin alennuksesta.

Anna Mäkelä sanoo nyt, ettei olisi osannut edes kuvitella joutuvansa kunnanjohtajana selvittämään tällaisia tapahtumia.

 

Kunnan ylimpänä viranhaltijana kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin toiminnan valvonnasta ja lainmukaisuudesta. Ja Oy Levi Ski Resort Ltd on osa Mäkelän johtamaa kuntakonsernia.

Kunnan kannalta riskikerrointa korotti vielä erikseen se, että Jouni Palosaari on Levin ”matkailukuningattareksikin” mainitun toimitusjohtajan, yrittäjäneuvos Päivikki Palosaaren veli.

Jouni Palosaari on itse esiintynyt julkisuudessa enemmänkin lappilaisyrittäjänä kuin kuntakonserniin kuuluvaa yhtiötä luotsaavana toimitusjohtajana.

Hissiyhtiön hallitus erotti Jouni Palosaaren toimitusjohtajan tehtävästä 17. marraskuuta luottamuspulan takia, mutta hänet siirrettiin samalla yhtiön projektitehtäviin, jotka liittyivät Etelärinteen kehittämiseen. Asia haluttiin pitää poissa julkisuudesta.

Anna Mäkelä seurasi hissiyhtiön hankintasotkuihin liittyviä selvittelyjä marraskuun ajan. Joulukuun 5. päivään mennessä hän oli vakuuttunut, että ulkopuolinen tutkinta olisi tarpeen. Hissihankintaan liittyviä avoimia ja vaikeita kysymyksiä oli liikaa, jotta kunta olisi kyennyt perkaamaan ne objektiivisesti.

Itsenäisyyspäivän aattona Anna Mäkelä allekirjoitti tutkintapyynnön Lapin poliisilaitokselle toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista. Tutkintapyyntö koski mahdollista luottamusaseman väärinkäyttöä hissiyhtiössä.

”Päätin informoida kunnanhallituksen jäseniä heti seuraavana maanantaina kokouksen yhteydessä. En halunnut pilata kenenkään itsenäisyyspäivää.”

Anna Mäkelä sanoo olleensa tietoinen, että tutkintapyynnön tekeminen on vakava asia. ”Mutta erityisen vakavia olivat heränneet epäilyksetkin. Muunlainen toiminta ei olisi ollut enää mahdollista kunnanjohtajana.”

Samanaikaisesti Mäkelän kanssa tutkintapyynnön teki hissiyhtiön toiseksi suurin omistaja Levin Matkailukeskus Oy, jonka toimitusjohtajana työskentelee Ari Aspia ja hallituksen puheenjohtajana ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne (sd). Aspia allekirjoitti tutkintapyynnön.

Mäkelä kertoi kunnanhallitukselle tutkintapyynnöistä maanantaina 9. joulukuuta.

”Joidenkin hallitusten jäsenten reaktiot olivat varsin rajuja. Se on tietysti ymmärrettävää, kun asia oli vakava ja kohdentui tunnettuun henkilöön.”

 

Jouni Palosaaren erottaminen ja tutkintapyynnöt päätyivät julkisuuteen siitä huolimatta, että yhtiön hallitus oli ajatellut vaieta asiasta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula arvosteli julkisesti kunnanjohtajan tekemää tutkintapyyntöä ja kertoi samalla, että kunnan tutkintapyyntö aiotaan perua. Hän perusteli perumista Levin alueen edulla. Hän sanoi olevansa huolissaan alueen maineesta ja imagosta.

Päivikki Palosaari on Levin alueelle näkyvyyttä ja imagoa keskeisesti luonut yrittäjä. Ajatuksiaan Jouni Palosaareen kohdistuneesta esitutkinnasta hän kertoi laajemmin helmikuussa astuessaan julkisuuteen puolustamaan veljeään.

Joulun alla oltiin tilanteessa, jossa Lapin Kansa kertoi Kittilän kunnan kutsuvan hissiyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle ja aikovansa erottaa yhtiön hallituksen. Kuntapäättäjät halusivat palauttaa Jouni Palosaaren hissiyhtiön johtoon.

Kunnan ja hissiyhtiön hallituksissa selviteltiin tapahtunutta.

Hissiyhtiön hallitus teki yksimielisesti asianomistajana päätöksen tutkintapyynnön jättämisestä Lapin poliisilaitokselle 18. joulukuuta. Tutkintapyyntö koski Jouni Palosaaren toimia ja tutkintapyynnön syynä oli mahdollinen luottamusaseman väärinkäyttö.

Hissiyhtiön hallituksen kokouksessa istuivat tutkintapyyntöä tekemässä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sekä kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) ja kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Tarmo Salonen (ps).

”Kun johtavat kuntapäättäjät yhtiön hallituksessa katsoivat tutkintapyynnön välttämättömäksi, en voinut kuvitellakaan, etteikö kunta olisi nyt tutkintapyynnön takana”, Anna Mäkelä sanoo.

Hissiyhtiön hallituksen kokouksen jälkeen seuraavana päivänä kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, kunnanjohtaja Anna Mäkelä sekä hissiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula arvioivat tilannetta käsillä olevien dokumenttien valossa.

Pöydälle päätyivät tuolloin Jouni Palosaaren Doppelmayerille lähettämät sähköpostit, ja SK:lle kerrotun mukaan asian vakavuus alkoi valjeta kunnan poliittiselle johdolle.

Anna Mäkelä kertoo lähteneensä joululomalle siinä uskossa, että Lapin poliisilaitoksella tutkinta lähtisi etenemään omalla painollaan.

”Ajattelin, että asiat selviäisivät aikanaan ja että riippumaton tutkinta olisi kaikkien etu – myös Jouni Palosaaren.”

 

Joulun jälkeen mikään ei enää edennyt omalla painollaan.

Kittilän kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat päästävät kurkistamaan suljettujen ovien taakse. Alkuvuodesta 2014 ovien takana kuntapäättäjät näyttivät keskittyvän prosessiin, jossa hissiyhtiön istuva hallitus haluttiin erottaa.

Pöytäkirjoista on luettavissa, kuinka myös kunnanjohtaja Anna Mäkelä alkoi joutua yhä ahtaammalle tehtyään tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta.

Hallitus pyysi Kuntaliiton lakiyksiköltä lausunnon siitä, oliko kunnanjohtaja ylittänyt toimivaltansa tehdessään tutkintapyynnön.

Kuntaliiton lainoppineiden mukaan Anna Mäkelä toimi virkavastuidensa mukaisesti mutta kunnanhallituksella oli oikeus perua tutkintapyyntö.

Nyt kunnanhallitus on pyytänyt samasta asiasta Kuntaliiton lainoppineiden lausunnon jo toistamiseen.

Pöytäkirjoista käy ilmi, että viime joulukuusta lähtien kunnan hallintojohtaja Esa Mäkinen on joutunut usein jättämään luottamushenkilöiden päätöksistä eriävän mielipiteensä toimiessaan esittelijänä.

Joulun alla hän uskalsi arvioida päätöksenteon lainmukaisuutta julkisesti päättäjien peruessa tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista.

Tammi–helmikuun ajan Kittilässä valmistauduttiin hissiyhtiön yhtiökokoukseen, joka päätettiin järjestää 25. maaliskuuta.

Miksi yhtiökokous oli niin tärkeä? Siksi, että luottamusaseman väärinkäyttö on asianomistajarikos ja Jouni Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön saattoi vetää pois vain hissiyhtiön hallitus.

Kun Lauri Kurulan johtama hallitus oli tehnyt tutkintapyynnön, ei ollut todennäköistä, että sama hallitus peruisi sen.

 

Kevään aikana erottamistaan odottava hissiyhtiön hallitus teetti yhtiöstä jo aiemmin mainitun erityistilintarkastuksen.

Hankintoihin liittyvien ylitysten lisäksi löytyi muutakin ihmeteltävää.

KHT-tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n laatimassa erityistilintarkastusraportissa kerrotaan, että hissiyhtiö oli teettänyt maansiirtotöitä yhdellä paikallisella yrittäjällä vuosien 2006–2013 aikana yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla. Raportti osoittaa, että kilpailutus koski vain 387 000 euroa.

Näin yhtiön hallitus jätti vielä viime töinään Lapin poliisilaitokselle lisätutkintapyynnön toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista erityistilintarkastuksen perusteella.

Tällä kertaa yhtiön hallituksessa istuvista kuntapäättäjistä kaksi vastusti tutkintapyynnön tekemistä, yksi äänesti tyhjää, mutta tutkintapyynnön takana olivat hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula ja Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspia sekä ammattiliitto Pron talous- ja hallintojohtaja Jani Salenius, joka oli hissiyhtiön hallituksen varajäsen.

Sitten alkoivat kuntapäättäjien kovat toimet.

 

Hissiyhtiön yhtiökokous vaihtoi odotetusti 25. maaliskuuta hallituksen ja samalla pitkäaikaiset, yhtiön talouden tuntevat tilintarkastajat saivat ”kenkää”. Tilalle valittiin vain yksi uusi tilintarkastaja.

Hallituksen vaihtamisen yhteydessä ulos lensivät hissiyhtiön toimintaa vuosien ajalta tuntevat jäsenet. Edellisessä hallituksessa jäsenillä oli yhteensä lähes sata vuotta kokemusta hissiyhtiön päätöksenteosta. Nyt tilalle tulivat päättäjät, joilla oli kokemusta yhteensä noin vuoden verran.

Uusi hallitus puheenjohtajansa Tarmo Salosen johdolla perui vielä samana päivänä molemmat Jouni Palosaaresta tehdyt tutkintapyynnöt mahdollisine korvausvaatimuksineen. Ja sitten Palosaari palautettiin yhtiön johtoon.

”Joulun aikana tapahtui jotakin. Meno muuttui silloin”, sanoo kittiläläishaastateltu arvioidessaan näkemäänsä.

Joulun tienoilla Kittilän kärkivaikuttajat ryhtyivät edistämään Jouni Palosaaren palauttamista hissiyhtiön toimitusjohtajaksi. SK:n käsiinsä saama kirje on dokumentti tästä.

Toimitusjohtaja Päivikki Palosaari kirjoitti vaikuttajajoukolle sähköpostissa kirjeen, joka on päivätty 26. joulukuuta.

Kirjeessään Päivikki Palosaari kertoo muun muassa häpeävänsä kittiläläisyyttään Jouni Palosaaren saaman kohtelun takia. Hän kysyy, ”mitä nyt siis tulee tehdä?”.

Ja sitten Päivikki Palosaari vastaa kysymykseensä:

”Meneillään oleva sirkus on saatava loppumaan. Keskeisessä asemassa tämän asian ratkaisemisessa on Kittilän kunnan päättäjät ja me yrittäjät ja tapa miten sitä johdetaan. – – – Minun mielestäni, Kittilän kunnan on pikimmiten käytettävä omistajaohjausta 16.12.2013 tekemän kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hissiyhtiön hallinta on tällä hetkellä saatava täysin kittiläläisten haltuun.”

 

Juuri näin on tapahtunut, mutta rauha ei näytä palaavan Levin rinteisiin. Iso kysymys on, mitä tapahtuu suurelle vähemmistöomistajalle – ja kuinka se jatkossa toimii.

Kun Levin Matkailukeskus Oy teki joulukuun alussa tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista, se teki sen toiseksi suurimpana omistajana 42 prosentin omistuksillaan.

Kun Levin Matkailukeskus Oy:n suurin omistaja on ammattiliitto Pro ja jo erotetun hissiyhtiön hallituksessa istui Antti Rinne, uutisoinneissa mielenkiinto on kohdentunut paljolti häneen.

SK:n haastattelemat kittiläläiset mainitsevat, että kunnan raitilla Antti Rinne ja Anna Mäkelä nousevat katuparlamenteissa ”syyllisiksi”. Ensimmäinen on ay-liikkeen ”järjestöjyrä”, toinen ”junan tuoma etelän virkanainen”.

Mutta katuparlamentitkaan eivät kykene ratkaisemaan sitä ongelmaa, että hissiyhtiön toiseksi suurin omistaja on jäänyt yhtiöön osakkaaksi ilman hallituspaikkaa. Kovassa bisnesmaailmassa tuskin yksikään osakas jäisi ilman hallituspaikkaa 42 prosentin omistuksillaan.

Ammattiliitto Pron talous- ja hallintojohtaja Jani Salenius hoitaa käytännössä liiton omistajaohjausta. Hän sanoo, että Levin Matkailukeskus Oy joutuu miettimään tarkoin omia jatkotoimiaan.

Osa niistä on jo vireillä. Levin Matkailukeskus Oy vaatii muun muassa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.

”Haluamme selvyyden siihen, miksi yhtiön uusi hallitus on vetänyt tutkintapyynnöt pois ja palauttanut Jouni Palosaaren toimitusjohtajaksi. Hän ei nauti Levin Matkailukeskus Oy:n luottamusta niin kauan kuin epäselvyyksiä ei selvitetä”, Salenius tiivistää.

Saleniuksen mukaan on mahdollista, että Levin Matkailukeskus Oy tutkii kevään aikana huolella osakassopimukset ja muut sitoumukset, jotka liittyvät hissiyhtiön omistajuuteen.

”Eteen voi nousta jopa kysymys siitä, onko mielekästä pysytellä osakkaana hissiyhtiössä, jossa enemmistöosakas kohtelee merkittävää vähemmistöosakasta ikään kuin vähemmistöosakasta ei olisi olemassakaan.”

Jos kunta joutuisi esimerkiksi pakkolunastamaan Levin Matkailukeskus Oy:n omistusosuuden, arvioiden mukaan sille koituisi suuruusluokaltaan yli kymmenen miljoonan euron lasku.

SK:n kuulemat lainoppineet sanovat, että aivan liian harvoin keskusteluun nousee kuntien sekä kuntien yhtiöiden päätöksentekijöiden mahdollinen henkilökohtainen korvausvastuu.

 

Maanantaina 14. huhtikuuta Kittilässä käsiteltiin jälleen hissiyhtiön asioita. Kunnanhallituksen esityslistalla oli pykälä, joka koski kunnan omistajaohjausta ja konserniohjeita kuntakonserniin kuuluvassa Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä.

Tätä lisälistalla ollutta pykälää kunnanhallitus ei ottanut käsittelyynsä.

Asia olisi koskenut sitä, onko Kittilän kunnan ja kuntakonsernin päätöksenteossa noudatettu kunnan hallintosääntöä ja konserniohjeita. Kuntapäättäjiäkin sitovat hallintosääntö sekä konserniohjeet.

Sen sijaan kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja Anna Mäkelää ja teknistä johtajaa Lauri Kurulaa kuullaan 12. toukokuuta kunnanvaltuuston kokouksessa hissiyhtiöön liittyvistä kysymyksistä. Lauri Kurulaa aiotaan kuulla hissiyhtiön aiemman hallituksen puheenjohtajana.

”Kunnanhallitus päätti saattaa kunnanjohtajan kuulemisasian kunnanvaltuuston käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten”, kunnanhallituksen päätöksessä todetaan.

Mitä jatkotoimenpiteet ovat, sitä päätöksessä ei kerrota.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen joutui jättämään eriävän mielipiteensä tähän päätökseen kuntalakiin nojaten.

 

On mahdollista, että Levin hissiyhtiön ympärillä askarrellaan vielä pitkään juridiikan parissa.

Mutta juridiikkaakin isompi kysymys on se, miksi kuntapäättäjät eivät antaneet selvittää, mitä hissiyhtiössä todellisuudessa oli tapahtunut.

Sitä kysyy myös yksi SK:n kuulemista oikeusoppineista: ”Eikö tutkinnan vieminen päätökseen olisi ollut kuntaomistajien ja kuntalaisten etu?”