Rinteen hallitus lupasi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden tuhon – Tutkijan tyly arvio: tavoite oikea, mutta keinot eivät riitä

Hallitus lupasi luonnonsuojeluun lisärahaa 100 miljoonaa euroa. Jo pelkkien metsien tilan korjaaminen vaatisi kaksinkertaisen summan.

Hallitus lupaa ohjelmassaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen Suomessa.

Luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, viittaa koko elämän kirjoon eliölajien runsaudesta aina elinympäristöjen monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat ilmastonmuutos, kulutus, lannoitteet, saasteet, ympäristömyrkyt, rakentaminen, metsätalous ja maatalous.

Suomen arviolta 48 000:stä eliölajista joka kymmenes on uhanalainen. Satoja lajeja on kadonnut kokonaan.

Myös kaikkien Suomen luontotyyppien tila heikkenee. Äärimmäisen uhanalaisia ovat perinnebiotooppien, eli perinteisten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen muovaamien alueiden luontotyypit. Metsien ja soiden luontotyypit ovat puolestaan erittäin uhanalaisia.

Tärkein keino on luonnonsuojelun rahoituksen lisääminen 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäystä esitetään hallituksen talousarviossa vuodelle 2020.