Lumilapio-palkinto rahavirtojen selvittäjälle

Jyri Hänninen palkittiin ”kirurgisesta tarkkuudesta”.

Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio 2014 -palkinto on myönnetty Helsingin Sanomien Jyri Hänniselle veroparatiiseja koskevasta työstä.

Hänninen on kirjoittanut veroparatiiseista ja niiden suomalaisista yhteyksistä useita artikkeleita sekä kirjan Veroparatiisit ja Suomi – eli kuinka liituraitamafia pyörittää varjotaloutta ja laskun siitä maksamme me.

Palkintoperustelujen mukaan Hänninen kuvaa suomalaisen vallankäytön piilossa olevaa todellisuutta ”kirurgisella tarkkuudella”. Hänen ansiostaan HS:n toimitus on rakentanut ainutlaatuisen tietokannan aiheesta.

Toimittajan tiedonhaku ylittää toistuvasti kotimaan rajat.

”Se on entistä tärkeämpää aikana, jolloin myös raha ja taloudellinen valta ylittävät valtioiden rajat”, perustelee Salla Vuorikoski, joka jättää yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänsä palkinnonjaon yhteydessä.