Lukio ja ammattikoulu liittoon, data ohjaamaan opetusta – Marinin hallitus visioi suomalaisen koulujärjestelmän mullistusta

Hallituksen julkaisema koulutuspoliittinen selonteko hahmottelee koulutuksen ja tutkimuksen suuntaa 2040-luvulle saakka. Väestökehitys nähdään isona haasteena.

koulu
Teksti
Pauliina Penttilä

marinin hallitus on tehnyt laajan, 2040-luvulle ulottuvan suunnitelman siitä, miten suomalaista koulutusta tulisi uudistaa. Suunnitelma ulottuu päiväkotien varhaiskasvatuksesta ja peruskouluista yliopistoihin ja työn ohella tapahtuvaan opiskeluun.

Suunnitelma esitellään koulutuspoliittisessa selonteossa, joka on parhaillaan lausuntokierroksella.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen oli uudistusten kannalta keskeinen askel, jota tarvittiin koulutusjärjestelmän tulevan suunnan hahmottamiseksi. Se rinnastuu aiempiin virstanpylväisiin, kuten oppivelvollisuuden alkamiseen vuonna 1921 ja peruskoulun tuloon 1970-luvulla, sanoo kasvatustieteiden professori Piia Seppänen Turun yliopistosta.

Koulutuspoliittinen selonteko tehtiin valmiiksi pikavauhtia joulukuussa 2020, juuri ennen kuin eduskunta hyväksyi uuden oppivelvollisuuslain. Selonteon lausuntokierros päättyy 22. tammikuuta 2021, ja eduskunnalle selonteko on tarkoitus antaa alkuvuodesta.

Alalla koulutuspoliittista selontekoa on odotettu, sillä edellisen laatimisesta on jo 14 vuotta.