Avoimuutta lakien valmisteluun ja lobbaukseen

Puheenvuoro: Suomeen pitää luoda avoimuusrekisteri, jonne lobbarit on rekisteröitävä, kirjoittaa Tuomo Yli-Huttula.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Tuomo Yli-Huttula
Suomen Kuvalehti

Valta on Suomessa vaihtumassa. Hallitusta kokoava Antti Rinne (sd) on pitkään puhunut niin sanotun komitealaitoksen elvyttämisen puolesta. Ministeriöiden asettamat työryhmät ja virkavalmistelu ovat korvanneet 1990-luvulta alkaen komiteoissa tapahtuneen valmistelun.

Rinne on ehdottanut, että isojen uudistusten valmistelu tehtäisiin jatkossa laaja-alaisesti komiteoissa, joissa olisi edustus eri puolueista sekä asiantuntija- ja intressitahoista. Lakien valmistelu komiteoissa ja työryhmissä saattaa olla monipolvisempaa, mutta lopputulos voi olla kestävämpi ja laajempien tahojen hyväksymä kuin jos valmistelu tapahtuu viranomaisten kesken.

Komitealaitoksen käyttöönotto modernilla ja avoimella otteella on kannatettavaa, mutta se ei saa tarkoittaa valmistelun kätkeytymistä kabinetteihin. Lakien valmistelun on aina oltava mahdollisimman avointa ja vuorovaikutteista. Keskeneräisistä asioista pitää kyetä puhumaan myös julkisuudessa.

Lobbaus on vaikuttamista yhteiskunnallisiin päätöksiin. Viisas päättäjä kuuntelee eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa, koska hän ei voi olla joka alan asiantuntija.