Levi-farssi jatkuu Kittilässä: Nyt kunnanjohtajaa uhkaa erottaminen

Kunnanhallituksen puheenjohtajan toimet ihmetyttävät oikeusoppineita.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan tänään tilapäisen valiokunnan asettamista, jotta kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottaminen voidaan aloittaa.

Mäkelän mahdollinen erottaminen tai siirtäminen toisiin tehtäviin liittyy pitkälti hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n viimeaikaisiin tapahtumiin, joista Suomen Kuvalehti kertoi 15. huhtikuuta.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenet ovat vaatineet Anna Mäkelältä viime joulukuusta lähtien yhä uudelleen selvityksiä siitä, miksi hän teki joulukuussa 2013 tutkintapyynnön Lapin poliisilaitokselle hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista.

Kuntaliiton lainoppineiden lausuntojen mukaan Mäkelä toimi virkavastuidensa mukaisesti tehdessään tutkintapyynnön. Kunnan ylimpänä viranhaltijana kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin valvonnasta. Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan enemmistöomistama yhtiö.

Poliisitutkinta Jouni Palosaaren toimista on päättynyt. Syyttäjä ei nostanut syytettä virallisen syytteen alaisesta törkeän petoksen yrityksestä tai lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, koska näyttöä rikoksesta ei löytynyt.

Hissiyhtiön uusi hallitus veti sen sijaan maaliskuun lopulla asianomistajana poliisilta pois Jouni Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön luottamusaseman väärinkäytöstä sekä toisen tutkintapyynnön, joka liittyi yhtiössä tehtyyn erityistilintarkastukseen. Nämä tutkintapyynnöt teki hissiyhtiön edellinen hallitus, jonka yhtiökokous erotti kuntapäättäjien vaatimuksesta 25. maaliskuuta.

Käänteet hissiyhtiön ja kunnanviraston ympärillä ovat olleet moninaiset. Nyt katse on käännetty kunnanjohtajan toimiin. Anna Mäkelää uhkaa erottaminen.

 

Jos kunnanvaltuusto aikoo erottaa kunnanjohtajan luottamuspulan takia, kuntalaki velvoittaa valtuuston perustamaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan erottamisasiaa. Kittilässä kaikkiaan 24 valtuutettua 27:stä on allekirjoittanut valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan perustamiseksi.

Aloitteen jättivät allekirjoittamatta vain kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sekä kunnanvaltuutetut Hille Kuusisto (kok) ja Paula Nevalainen (vas). Kuusisto ja Nevalainen ovat myös kunnanhallituksen jäseniä.

Kittilän kunnanhallitus käsitteli valiokunnan asettamista kokouksessaan maanantaina 5. toukokuuta. Hallitus päätyi esittämään kunnanvaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista äänin 6–2. Valiokunnan perustamista vastustivat Hille Kuusisto ja Paula Nevalainen, joiden mielestä kyseessä on ”työpaikkakiusaaminen kunnanjohtajaa kohtaan”.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) sen sijaan jääväsi itsensä tässä asiassa. Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan ”puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen Suomen Kuvalehdessä olleen, hänen persoonaansa käsitelleen jutun vuoksi”.

SK ei käsitellyt jutussaan Timo Kurulan persoonaa, vaan kertoi Kurulan olevan ”biologian lehtori ja pitkäaikainen kuntapäättäjä, joka haki Kittilän kunnanjohtajan virkaa vuonna 2009 toimiessaan tuolloin kunnanvaltuuston puheenjohtajana”.

SK:n haastattelemien oikeusoppineiden mukaan Timo Kurula saa jäävätä itsensä kunnanjohtajan erottamiseen liittyvästä prosessista, jos hän arvioi puolueettomuutensa vaarantuvan päätöksenteossa.

Mutta Timo Kurulan jääviys koskee sen jälkeen kunnanjohtajan erottamisasiassa koko valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanoprosessia kaikissa muissa kunnan toimielimissä paitsi kunnanvaltuustossa.

Timo Kurula voi todennäköisesti äänestää kunnanvaltuustossa kunnanjohtajan erottamisesta, mutta kunnanhallituksen puheenjohtajana hän ei voi puuttua valiokunnan työskentelyyn tai muihinkaan erottamisprosessiin liittyviin kysymyksiin.

Jäävättyään itsensä hän ei myöskään voi ohjeistaa päättäjiä tai viranhaltijoita tässä asiassa kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Lapin Kansan uutisen mukaan näin on kuitenkin saattanut tapahtua.

 

Lapin Kansa uutisoi keskiviikkona 7. toukokuuta, että Kittilän kunnan henkilöstö kerää nimilistaa kunnanjohtajan puolesta vedotakseen kuntapäättäjiin, jotta kunnanjohtaja saisi jatkaa virassaan.

Terveyskeskukselta ja vanhainkodilta on ehditty jo toimittaa vetoomus kunnanvaltuutetuille. Kunnanvirastolla nimilistaa kerättiin kunnanvaltuuston kokousta edeltävällä viikolla.

Lapin Kansan mukaan ”jännittynyt ilmapiiri on synnyttänyt myös monenlaisia huhuja puoleen ja toiseen. Yhden huhun mukaan nimen vastineeksi olisi saanut uimalipun kylpylään. Toisen huhun mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula olisi kieltänyt laittamasta nimeä listaan. Kurula itse kiistää tiedon, mutta kertoo todenneensa osastopäälliköille, että asiaa kannattaa harkita, koska perustettava valiokunta joutuu mahdollisesti kuulemaan teitä tässä asiassa.”

SK sai perjantaina 9. toukokuuta vahvistuksen usealta osastopäälliköltä, että Timo Kurula on ollut heihin yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa ja asia on koskenut kunnanjohtajan puolesta kerättäviä nimilistoja.

Yksi osastopäälliköistä vahvisti Timo Kurulan lähestyneen häntä jo tiistaina 6. toukokuuta kunnanhallituksen kokouksen jälkeisenä aamuna. Muut SK:n kuulemat osastopäälliköt vahvistivat, että kunnanhallituksen puheenjohtaja oli heihin yhteydessä vasta perjantaina 9. toukokuuta – kaksi vuorokautta Lapin Kansan uutisen julkaisemisen jälkeen.

Osastopäälliköiden mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja oli todennut, että osastopäälliköiden kannattaisi pidättäytyä nimen kirjoittamisesta vetoomukseen kunnanjohtajan puolesta. Näin siksi, että osastopäälliköt saattavat joutua tilapäisen valiokunnan kuultaviksi kunnanjohtajan erottamisasiassa – ja nimi vetoomuksessa voisi kenties tarkoittaa kyseisen osastopäällikön jääväämistä.

Yksi SK:n kuulemista oikeusoppineista on valtakunnan johtava hallinto-oikeuden asiantuntija. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää pitää Lapin Kansan uutisoinnin kuvaamaa sekä SK:lle osastopäälliköiden kuvailemaa kunnanhallituksen puheenjohtajan menettelyä täysin poikkeuksellisena, jopa arveluttavana.

”Perustuslaki kieltää ’ennakollisen esteen asettamisen sananvapauden käyttämiselle’. Tällainen toiminta, josta Lapin Kansa uutisessaan kertoo, on sananvapauteen puuttumista ennakollisesti. Jos kunnanhallituksen puheenjohtaja on lähestynyt osastopäälliköitä ja nostanut keskusteluun nimen kirjoittamisen ja hänen mielestään siihen liittyvät ongelmat, pidän tällaista toimintaa vakavana”, Olli Mäenpää sanoo.

Useat oikeusoppineet allekirjoittavat Mäenpään näkemyksen.

Yksi heistä muistuttaa lisäksi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole osastopäälliköiden esimies, jolla olisi oikeutta edes ohjeistaa osastopäälliköitä. ”Kunnanjohtaja on heidän esimiehensä”, hän täsmentää.

Professori Olli Mäenpää korostaa, että osastopäälliköillä on halutessaan täysi oikeus kirjoittaa nimensä kunnanjohtajaa puoltavaan vetoomukseen, eikä nimikirjoitus tee heistä edes jäävejä mahdollisessa kuulemisessa.

”Eiväthän kyseiset osastopäälliköt osallistu päätöksentekoon kunnanjohtajan erottamisasiassa. Päätöksen tekevät kunnanvaltuutetut”, Mäenpää sanoo.

 

SK:lle kerrotun mukaan hallituksen puheenjohtaja Timo Kurula olisi siis spekuloinut osastopäälliköille tilapäisen valiokunnan mahdollisilla virkamieskuulemisilla, vaikka valiokuntaa ei ole vielä asetettukaan. Ja tähän viittaa lyhyesti myös Lapin Kansa uutisessaan.

Jäävättyään itsensä Timo Kurulalla ei kuitenkaan pitäisi olla mitään tekemistä valiokunnan kanssa – tai sen asian kanssa, keitä siellä mahdollisesti kuullaan.

Jos kunnanvaltuusto päätyy aikanaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen, voisiko kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminta itsensä jääväämisen jälkeen olla jopa valitusperuste hallinto-oikeuteen?

”Tämä on erittäin aiheellinen kysymys. Kittilän päätöksenteossa liikutaan nyt harmaalla alueella ja yleensä tällaisten menettelytapojen jälkeen valitukset eri oikeusasteisiin ovat jopa todennäköisiä”, professori Mäenpää kiteyttää.

Timo Kurula kieltäytyi kommentoimasta asiaa SK:lle.

 

Kittiläläiset ovat viime viikkoina käyneet kiivasta keskustelua muun muassa Lapin Kansan verkkosivuilla kunnanjohtajan erottamisesta. Osa kuntalaisista vaatii Mäkelän erottamista, osa vastustaa jyrkästi.

SK:n kuulemat osastopäälliköt sen sijaan kertovat kunnan henkilöstön asettuneen johtajansa tueksi.

Lapin Kansan uutisen maininta siitä, että henkilöstön nimiä ostettaisiin uimalipuilla kunnanjohtajaa puolustavaan listaan, on osastopäälliköistä loukkaava.

”Kun kyseinen uutinen ja huhu uimalipuista julkaistiin, työntekijät eivät tienneet, pitikö täällä itkeä vai nauraa”, kertoo yksi osastopäälliköistä.

“Moni päätti kuitenkin nauraa ja kääntää asian huumoriksi, sillä virastolla on viime päivinä kävellyt työntekijöitä vastaan uimalasit silmillään.”

 

Kittilän kunnanvaltuusto päätti tänään 12. toukokuuta perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Päätös syntyi äänin 21–6.

 

Lue lisää Levin ja Kittilän tilanteesta täältä.

 

Juttu julkaistu 12.5. klo 12.10. Juttuun lisätty 12.5. klo 16.05 Kittilän kunnanvaltuuston päätös erottamisvaliokunnan perustamisesta.