Leikkaukset koettelevat lukioita: Opetus vähentynyt, ryhmäkoot kasvaneet ja opettajien ansiot laskeneet

OAJ selvitti koulutusleikkausten vaikutuksia lukio-opettajille tehdyllä kyselyllä.

koulutus
Teksti
Petteri Lindholm

Oppituntien määrä lukioissa on vähentynyt ja kurssitarjonta kaventunut, selviää Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kyselystä.

Huhtikuussa julkaistava OAJ:n kysely lukio-opettajille pyrki selvittämään koulutusleikkauksien vaikutuksia opetuksen laatuun ja opettajien työhön.

Neljä viidestä vastaajasta arvioi soveltavien kurssien vähentyneen, ja yli 60 prosenttia kokee syventävienkin kurssien määrän pudonneen. Kolmannes arvelee myös pakollisten kurssien tarjonnan vähentyneen.

Oppituntien pito on ainoa tehtävä, jonka opettajat arvioivat vähentyneen omassa työssään.

OAJ:n kyselyyn vastasi 561 lukio-opettajaa runsaan 1 900 henkilön otannasta. OAJ:n mukaan kysely oli alueellisesti kattava.