Lastensuojeluun yli 100 000 ilmoitusta – ”Puuttumiskynnystä on madallettu”

Lasten hyvinvointia tarkkaillaan entistä herkemmin, mikä voi johtaa myös ylilyönteihin.

lastensuojelu
Teksti
Mikko Niemelä

Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet huimasti vuodesta 2008 alkaen. Tuolloin uudistettiin lastensuojelulakia ja ilmoituskynnystä madallettiin.

Vuonna 2008 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 76 000, kun vuonna 2013 kunnat vastaanottivat yhteensä lähes 108 000 lastensuojeluilmoitusta. Luku ei kuitenkaan tarkoita, että niin suuresta määrästä lapsia olisi tehty lastensuojeluilmoitus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastoista selviää, että tapaukset koskivat vuonna 2013 noin 64 000 lasta, eli yhdestä lapsesta tehtiin keskimäärin 1,7 ilmoitusta. Ilmoituksia tekevät yksittäisten ihmisten lisäksi viranomaiset kuten poliisit, opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Ilmoituksen voi siis tehdä kuka tahansa, jos on syytä epäillä, että lapsen tai nuoren hyvinvointi on uhattuna.

Ilmoitukset eivät johda läheskään aina huostaanottoon, mutta kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli toissa vuonna yli 18 000. Sijoitusten määrät ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 1991, jolloin kodin ulkopuolelle sijoitettiin noin 8 500 lasta ja nuorta.