Yhdet kädet, monta lasta

Lastensuojelun asiakasmäärät työntekijää kohti nousevat jopa kuuteenkymmeneen, vaikka selvitykset suosittelevat muuta.

suoraan sanoen
Teksti
Joakim Westrén-Doll

Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä tulisi olla yhtä aikaa asiakkaina enintään 25 lasta tai nuorta, toteaa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja uudessa selvityksessä. Asiakasmitoitus on pitkään ollut lastensuojelukeskustelun keskiössä. Valviran ylitarkastaja Marita Raassina, kuinka usein Kananojan mitoitus vastaa todellisuutta?

”Tarkkaa, valtakunnallista lukua minulla ei ole antaa. Alueelliset erot asiakasmitoituksessa ovat kuitenkin todella suuria. Ei ole lainkaan harvinaista, että asiakasmäärät ovat yhtä sosiaalityöntekijää kohden 40 tai jopa 60 lasta ja nuorta.”

Tulisiko asiakasmitoitus kirjata lakiin, vai onko kyse näennäisestä ratkaisusta?

”Sosiaalityöntekijät näkevät, että mitoituksen kirjaaminen lakiin parantaisi tilannetta. Pitää muistaa, että lastensuojelussa yhden asiakkaan asioihin voi yllättäen mennä valtava osa työntekijän ajasta. Yksi tapaus voi viedä jopa viikkoja. Yksittäinen luku ei siis kerro kaikkea, mutta kohtuullistaa työmäärää. Toinen lastensuojelun huolenaihe on se, että työntekijöiden vaihtuvuus on paikoin todella suurta. Tämä tekee suojeluprosessista haavoittuvaista.”