Kilpailutukset pelottavat

Sosiaalialan pienet yritykset ovat huolissaan siitä, että ne jäävät isojen jalkoihin, kun uudet hyvinvointialueet hankkivat palveluita.

aluevaalit 2022
Teksti
Sanni Koivuniemi

Koronapandemia on tuonut vaikeita vuosia sosiaalialan yrityksille.

Tammikuussa 2022 Kalliolan setlementti ry myi omistamansa Kalliola Oy:n sosiaali- ja hoivapalveluyritys Humanalle. Suurin osa Kalliolan toiminnasta oli lastensuojelulaitoksia. Niiden asukasmäärä laski maaliskuussa 2020, kun lastensuojeluilmoitusten määrä väheni.

”Laitoksissa pitäisi olla noin 90 prosentin käyttöaste ympäri vuoden, jotta ne olisivat kannattavia”, kertoo Kalliolan setlementin toiminnanjohtaja Heidi Nygren.

Henkilöstökustannukset toisaalta nousivat, kun koronaturvatoimien takia poissaolot ja sijaisten määrä kasvoivat. Nygren kertoo, että Kalliola teki säästötoimenpiteitä, mutta päättyi tilanteen jatkuessa lopulta myymään toiminnan. Näin turvattiin Nygrenin mukaan laitosten ja työntekijöiden tulevaisuus soteuudistuksessa.