Lasten ja nuorten käytöshäiriöillä vakavia seurauksia – hoito ei riitä

Käytöshäiriö voi johtaa jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

ahdistus
Teksti
Pekka Anttila

Lasten ja nuorten käytöshäiriöitä pystytään havaitsemaan entistä paremmin. Ennusmerkkejä siitä, millaisille lapsille käytöksen häiriöitä kehittyy löydetään jo aikaisessa vaiheessa. Vakavia käytöspulmia on noin yhdellä lapsella koululuokkaa kohden.

Myös ongelmien seuraukset tiedetään. Lapsen varhain alkaneet käytöshäiriöt ovat yhteydessä monenlaiseen myöhempään huono-osaisuuteen, jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Tämä voi johtua halukkuudesta ja valmiudesta riskien ottoon elämässä ja huonoista elintavoista.

On arvioitu, että niistä lapsista ja nuorista, joilla on havaittu vakavia käytöshäiriöitä, jopa 40 prosentilla on merkittävästi kohonnut riski ilman hoitoa ajautua esimerkiksi mukaan rikollisuuteen tai ryhtyä päihteiden käyttäjiksi. Ennustetta heikentää, jos pitkäaikainen oireilu alkaa alle 10-vuotiaana.

Riskitekijöitä käytöshäiriön synnylle ovat muun muassa synnynnäinen alttius, huonot kasvatuskäytännöt, perheen sosiaaliset ongelmat ja taloudelliset vaikeudet.

Käytöshäiriöllä tarkoitetaan lapsuus- ja nuoruusiässä alkavaa pitkäkestoista ja toistuvaa epäsosiaalista käyttäytymistapaa.