Lapin käräjäoikeus hylkäsi Kittilän kuntapäättäjien syytteet hallintojohtaja Mäkisen tapauksessa

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että luottamushenkilöiden motiivina olisi ollut "kosto tai rankaisu" hallintojohtaja Esa Mäkiselle hänen toimistaan kunnan laskujupakassa.

Lapin käräjäoikeus on hylännyt 5. marraskuuta antamallaan tuomiolla kaikki syytteet Kittilän 33 kuntapäättäjää ja entistä vt. kunnanjohtajaa vastaan hallintojohtaja Esa Mäkistä koskevassa asiassa.

Syytteen mukaan kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenet ja varajäsenet sekä silloinen vt. kunnanjohtaja syyllistyivät päätöksenteossa useampaan kertaan virkarikoksiin vuosien 2015–2017 välisenä aikana. Ensisijainen syyte oli virka-aseman väärinkäyttäminen.

Syytteessä oli kysymys muun muassa kunnan hallintosäännön muuttamisesta syksyllä 2015 siten, että hallintojohtaja Mäkiseltä vietiin kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan varahenkilön tehtävät edes kuulematta häntä ennen valtuuston päätöstä. Päätöstä ei myöskään perusteltu.

Syyttäjän mukaan päätökset, joista syytteet nostettiin, oli tehty kostona tai rankaisuna hallintojohtaja Mäkisen toiminnasta kahteen niin sanottuun Eilavaara-laskuun liittyvissä asioissa.

Oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaara oli antanut lakipalveluja, jotka liittyivät ainakin Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön peruuttamiseen ja Mäkelän irtisanomiseen. Kunnanhallitus ei ollut tehnyt Eilavaaran toimeksiannosta päätöstä, eikä tilattuja asiakirjoja löytynyt kunnasta.