Kiinteistöjen valvontaan jäi aukkoja

Venäläisten kiinteistökaupat huolestuttavat jälleen. Pari vuotta vanhaa lakia rukataan kiireellä.

Suomessa tuli vuoden 2020 alussa voimaan lakipaketti, jolla valtio voi paremmin valvoa, rajoittaa tai kieltää ulkomaalaisten kiinteistöomistuksia.

Lailla säädettiin EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten toimijoiden kiinteistöostot luvanvaraisiksi. Taustalla oli huoli etenkin venäläisten tonttikaupoista, joista osa oli tehty lähellä turvallisuudelle tärkeitä kohteita.

Nyt huolta herättävät lakeihin jääneet aukot ja ennen vuotta 2020 tehdyt kaupat.

Viime keskiviikkona julkaistussa turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan, että ”ei-toivottua” kiinteistöomistusta tulisi voida valvoa nykyistä paremmin.