Lääkekannabiksen suosio kasvaa

Erityislupien määrä moninkertaistunut kolmen vuoden aikana. Asiantuntijat kiistelevät hyödyistä.

Teksti
Elina Järvinen

Luvut kertovat kiinnostuksesta.

Vuonna 2011 lääkevirasto Fimea myönsi 57 ihmiselle erityisluvan käyttää kannabispohjaista lääkettä. Viime vuonna luvan sai jo 223 ihmistä. Tämän alkuvuoden aikana lupia on myönnetty 125.

Erityislupa tarvitaan, jos halutaan käyttää kannabisvalmisteita, joilla ei ole myyntilupaa Suomessa. Niitä on käytännössä kolme: Bedica, Bediol ja Bedrocan. Ne ovat lääkekannabisvalmisteita, joita hengitetään höyrystimen avulla tai juodaan teenä.

Syinä ovat erilaiset kiputilat: hermokivut, syöpäkivut tai muut vaikeat kivut, joihin muut lääkkeet eivät ole tehonneet tai soveltuneet.

Fimea myöntää luvat potilaskohtaisesti. Lääkäri kirjoittaa reseptin, ja apteekki hakee lupaa.