Lääkärit: Apotti riski potilasturvallisuudelle

Valvira on saanut uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen 48 vaaratapahtumailmoitusta. Puolet niistä liittyy lääkehoitoon.

Kotimaa
Teksti
Tuula Malin

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on saanut 48 vaaratapahtumasta kertovaa poikkeamisilmoitusta sen jälkeen, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä otettiin marraskuussa käyttöön Apotti-potilastietojärjestelmä. Lähes puolet ilmoituksista liittyy lääkehoitoon.

”Pääosa ilmoituksista on yhä selvittelyn alla, joten emme anna vielä täsmällisempää tietoa ilmoitusten yksityiskohtaisesta sisällöstä”, sanoo yli-insinööri Antti Härkönen Valvirasta.

Apotin käytön aloitti Peijaksen sairaala Vantaalla. Sairaalan lääkärit tyrmäävät ennen muuta Apotin lääkeosion.

”Lääkeosio on tuottanut selviä vaaratilanteita. Kuolemaan johtaneita annosteluvirheitä ei ole tiedossamme, sen sijaan läheltä piti -tilanteita kylläkin”, kertoo Peijaksen sairaalassa työskentelevien lääkäreiden luottamusmies, keuhkosairauksien erikoislääkäri Eeva-Maija Nieminen.