Kuusamosta löytyi satoja timantteja: kanadalainen kaivosyhtiö innoissaan, Rukan toimitusjohtaja ei

Kaivosyhtiö Arctic Starsin malminetsintäalue sijaitsee linnuntietä noin 10 kilometrin päässä Rukalta.

kaivosteollisuus
Teksti
Mikko Niemelä

Taloudellisen nousukauden yksi merkki on yleensä se, että malminetsijät palaavat vauhdilla arvokkaille apajille hiljaiselon jälkeen.

Yksi mielenkiintoisista alkuvaiheen ”juniorikaivoshankkeista” sijaitsee lähellä Kuusamon Rukaa, joka on Suomen tunnetuimpia hiihtokeskuksia. Kansainvälisten malminetsijöiden ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tiedossa on ollut jo useamman vuoden, että alueella on jonkinlainen timanttiesiintymä.

Kanadalainen Arctic Star Exploration Corporation -niminen yhtiö tiedotti 16. huhtikuuta 2018 Kuusamossa sijaitsevasta kimberliittiesiintymästä, josta on löytynyt kesällä 2017 ja keväällä 2018 yhteensä 245 timanttia.

Timantit ovat todellisia, vaikkakin kooltaan hyvin pieniä, niin kutsuttuja mikrotimantteja. Timanttien koko vaihtelee 0,1 millimetristä 0,6:een millimetriin. Kaivuunäytteistä on löytynyt myös muutama yli yhden millimetrin timantti. Timantit löytyivät kaivurilla ja poraamalla.

Timanteista otettuja kuvia on ladattu yhtiön verkkosivuille.

”Olemme erityisen tyytyväisiä tuloksiin. Nämä ovat parhaita alkuvaiheen timanttituloksia, joita on tähän mennessä raportoitu Suomesta”, Arctic Starsin tutkimusjohtaja Buddy Doyle kehui tiedotteessa.

Myös kaivosalan verkkojulkaisu mining.com ehti jo hehkuttaa, miten timantit ovat kanadalaisten mainareiden parhaita kavereita Suomessa.

Aiemmin Suomesta on löytynyt timantteja muun muassa Kaavin Lahtojoella. Alue sijaitsee noin 70 kilometriä Kuopiosta itään. Kaavin kaivannot ovat oleet kilomääriltään huomattavasti isompia kuin koekaivuut Kuusamossa.

 

Arctic Star on nimennyt hankkeensa nimellä Timantti Project. Malminetsintäalue sijaitsee linnuntietä noin 10 kilometriä Rukalta. Kuusamon keskustaan malminetsintäalueelta matkaa kertyy 17 kilometriä.

Arctic Starsin taustalla on joukko kaivos- ja rahoitusalan ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet muun muassa kaivosjätti De Beersin ja Rio Tinton palveluksissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kanadan Vancouverissa ja sen osakkeella käydään kauppaa muun muassa Toronton pörssissä.

Kuusamon projektin lisäksi Arctic Starsilla on erinäisiä hankkeita ainakin Kanadassa. Osakkeen arvo oli 18. huhtikuuta 0,18 Kanadan dollaria.

Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen on tietoinen kanadalaisten Kuusamon timanttihankkeesta, mutta ei tunne projektia tarkemmin. Yhtiön edustajat eivät ole käyneet ministeriössä esittäytymässä.

”Kyllä nämä hankkeet luovat huolta matkailulle.”

Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho sen sijaan ei ole kuullut Arctic Starsin timanttiprojektista.

”Kyllä nämä hankkeet luovat huolta matkailulle. Olemme juuri käynnistäneet hiihtokeskukseen 15 miljoonan euron investoinnit, ja kesällä käynnistyy 20 miljoonan euron hotellihanke Itä-Rukalle. Kuusamon puhdas luonto on elinehto matkailun kasvulle”, Aho sanoo.

Matkailuyrittäjät ovat olleet enemmän kuin huolissaan Rukan läheisyydessä sijaitsevista alueista, joita kaivosyhtiöt ovat havitelleet. Juomasuon alueelle, noin 12 kilometriä Rukalta, suunniteltiin vielä pari vuotta sitten kultakaivosta. Ja nyt australialainen kaivosyhtiö hamuaa alueelta kobolttia.

Koboltti kiinnostaa malminetsijöitä ja sijoittajia yhä enemmän, sillä kehittyvä akkuteknologia vaatii raaka-aineekseen yhä enemmän kobolttia. Myös hinnat nousevat kysynnän kasvaessa.

Kuusamossa kaivosteollisuuden intoa on hillitty tiukalla poliittisella päätöksellä. Kaupunginvaltuusto on laatinut strategisen yleiskaavan, joka rajaa Rukan tärkeimmät luonto- ja matkailualueet kaivostoiminnan ulkopuolelle.

”Luotan täysin siihen, että kaupungin päätös kaavasta pitää ja alueen ainutlaatuinen luonto säilyy”, Aho sanoo.

Kaivosyhtiöt ovat valittaneet kaupungin päätöksestä Juomasuon osalta hallinto-oikeuteen.

 

Kuusamoa koskevat malminetsintäluvat ja niiden hakemukset löytyvät kaivoslupia myöntävän Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin arkistoista.

Arctin Starsin timanttiprojektin alkujuuret juontuvat vuosien taakse. Malminetsintälupahakemuksen on jättänyt alun perin Foriet Oy -niminen yhtiö joulukuussa 2013.

Foriet Oy oli Dragon Group Limitedin tytäryhtiö. Dragon Group puolestaan on kansainvälinen mineraalialan rahoitus- ja hallintoyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa.

Viranomaiset totesivat malminetsijät luotettavaksi toimijoiksi ja Tukes myönsi Foriet Oy:lle tammikuussa 2016 Suolavaara -nimiselle alueelle malminetsintäluvan. Alueen koko on noin 243 hehtaaria.

Etsintäluvassa Tukes mainitsee, että hakija ”otaksuu alueella olevan timantteja”.

Kaivosalalla etsintähankkeet ja niiden jatkaminen sekä itse kaivoksen perustaminen yleensä ketjuuntuvat. Yleensä kaivosprojektien kehitysyhtiöt vievät hankkeita eteenpäin, hoitavat lupa-asioita, byrokratiaa ja suhdeverkostoa. Hankkeiden alullepanijat eli tässä tapauksessa sijoittajat myyvät työtään siis eteenpäin.

Dragon Group myi alueen etsintäoikeudet vuonna 2017 Arctic Starsille, joka etsii timantteja Kuusamon Rukan läheisyydestä.

 

Tukesin kaivoskeskuksen päällikkö Terho Liikamaan mukaan Kuusamon mahdollisen timanttikaivoksen kokoluokasta ei voi sanoa juuri mitään, sillä alueella tehdään vasta malminetsintää. Jos esiintymä on pieni, on itse kaivoskin pieni. Ehkä soramontun kokoinen.

Timanttihankkeesta ei ole tehty myöskään ympäristön vaikutusarviointia (YVA).

”Lupa-alueen läheisyydessä on Natura-alue. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen Natura-tarveharkintaa varten annetussa lausunnossa on esitetty alueelle rajoituksia malminetsintätoimintaan liittyen”, Liikamaa sanoo.

Suomen Kuvalehti lähetti Arctic Starsin johdolle sähköpostitse kysymyksiä hankkeesta, sen kannattavuudesta, luvista ja yhteyksistä viranomaisiin, paikallisiin yrittäjiin sekä kunnallispoliitikkoihin. Yhtiö ei vastannut SK:n esittämiin kysymyksiin.