Kuntatyönantajien pomo Markku Jalonen: ”Meillä ei ole sukupuoleen perustuvia palkkaeroja”

Naisen euro on edelleen vain 82 senttiä, mutta johtuuko sen pienuus myös laskentatavasta?

Markku Jalonen. Kuva Kimmo Mäntylä / Lehtikuva.

STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen (sd) valitti tämän viikon Suomen Kuvalehdessä, että naisten ja miesten palkkaerot on viime aikoina unohdettu kokonaan työmarkkinapoliittisesta keskustelusta.

Työmarkkinajärjestöt sopivat hallituksen kanssa kuusi vuotta sitten samapalkkaisuusohjelmasta, jonka tavoitteena oli kaventaa palkkaeroja kymmenessä vuodessa viidellä prosenttiyksiköllä. Ohjelma on nyt puolivälissä, ja naiset ovat kuroneet miehiä kiinni vain runsaan prosenttiyksikön.

Kuntatyönantajien johtaja Markku Jalonen (kok) ei pidä tilannetta aivan yhtä synkkänä kuin Kostiainen. ”Tavoite laitettiin alun perin aika kovaksi”, hän sanoo.

Jalonen muistuttaa myös tilastoinnin ongelmista. Nyt käytössä on hyvin kaavamainen malli, jossa kaikki miehet ja naiset pannaan samalle viivalle riippumatta siitä, mitä tehtäviä he tekevät. Oikeampi kuva saataisiin niin, että vertailtaisiin samoissa työtehtävissä ja mieluiten vielä samalla alalla toimivia miehiä ja naisia.

Jalosen mukaan kunnat ovat viimeksi tehdyissä ratkaisuissa ”satsanneet poikkeuksellisen paljon korotuksia” samapalkkaisuusohjelmaan. Vuonna 2008 koko kunta-alalle tuli 1,6 prosentin samapalkkaerä, joka vielä alan sisällä kohdennettiin erityisesti koulutetuille naisille. Senkin jälkeen jaossa on ollut yli prosentti samapalkkarahaa.

”Kunta-ala on varmasti hoitanut leiviskänsä. Meillä ei ole käytännössä sukupuoleen perustuvia palkkaeroja”, Jalonen väittää.

Hän haluaa ampua alas Elinkeinoelämän keskusliiton levittämän käsityksen, että julkinen puoli olisi ollut Suomessa palkkajohtaja. Viime vuonna kuntien työntekijöille ei esimerkiksi tullut lainkaan yleiskorotuksia.

”Historiallisesti kunta-alan ansiokehitys on seurannut suunnilleen yleistä ansiokehitystä. Viime aikoina suurimmat korotukset on maksettu tietyillä EK:n sektoreilla. Kunnissa on myös ollut palkkaliukumia perinteisesti vähän.”

Kuntatyönantajien pomo pitää tärkeimpänä yksittäisenä palkkaeroja selittävänä syynä ammattien jakautumista miesten ja naisten aloihin. Tätä jakoa olisi hyvä saada kavennettua, mutta samaan aikaan pitäisi myös jatkaa palkkausjärjestelmien kehittämistä. ”Parhaiten päästään eteenpäin eri keinoja yhdistelemällä”, Jalonen uskoo.