Sopu voi jäädä lyhyeksi

Kunta-alalle syntynyt sopimus palauttaa työmarkkinaosapuolet neuvottelupöytään, jos hoitajat onnistuvat saamaan itselleen paremmat palkankorotukset.

työmarkkinat
Teksti
Samuel Nyroos

Kunta-alan puoli vuotta jatkunut työkiista ratkaistiin erillissopimuksella. Työntekijöiden neuvottelujärjestöt Jau ja Juko sekä työnantajien KT sopivat 300 000 työntekijän työ- ja virkaehtosopimuksista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Osapuolet hyväksyivät ratkaisun, joka perustuu sovittelulautakunnan toukokuussa tekemään sovintoehdotukseen. Sote ry:n hoitajaliitot Tehy ja Super jäivät sopimuksen ulkopuolelle.

Työntekijät saavat palkkoihin tänä vuonna kesäkuussa yleiskorotuksen, joka on vähintään kaksi prosenttia. Alle 2 300 euroa tienaavat saavat euromääräisen 46 euron korotuksen, eli pienipalkkaisten korotus on prosentuaalisesti suurempi. Tälle vuodelle tulee myös 0,53 prosentin järjestelyerä. 

Hintojen nopean nousun takia työntekijäpuolelle oli tärkeää, että korotukset saadaan maksuun heti. Korotukset eivät kuitenkaan riitä paikkaamaan hintojen nousua, joka kuluttajaliiton arvion mukaan on tänä vuonna keskimäärin yli viisi prosenttia.