Kun vanhusten määrä kasvaa, palaako Suomi syytinkiin?

Sukupolvien yhteiselon vanhat mallit ovat palaamassa, eikä se ole välttämättä paha asia.

Ettäkö lapset velvollisiksi kustantamaan vanhustensa hoito?

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas ehdotti helmikuussa, että rikkaat lapset velvoitettaisiin osallistumaan köyhien vanhempiensa hoitokustannuksiin.

Kansa vastasi virtuaalisella huutomyrskyllä. Epäreiluutta, kohtuuttomia tilanteita, arpapeliä taloudellisen taakan kestosta ja suuruudesta. Lukemattomia henkilökohtaisia tarinoita siitä, kuinka kelvottomat vanhemmat eivät ansaitse kaltoinkohdelluilta lapsiltaan yhtään mitään.

Myös monet poliitikot ja asiantuntijat ottivat ehdotukseen etäisyyttä. Haluammeko palata syytinkiin? Emme, emme, emme!

Vähintään keskiaikainen keksintö syytinki onkin. Vanhin tunnettu suomalainen maininta siitä on Hattulasta vuodelta 1319. Jos omistaa tilan tai talon, voi sen myydä jälkeläisilleen. Hinta: täydellinen ylöspito loppuiäksi.