Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut vaarassa – Hallitus leikkaa YTHS:n tukea

YTHS on juuri saanut purettua laittoman pitkät jonot.

hallitus
Teksti
Veera Jussila

Vielä vuonna 2010 opiskelijat jonottivat mielenterveyspalveluita laittoman pitkään.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ssä pelätään, että jonot voivat pian paisua taas kolmen kuukauden hoitotakuuta pidemmiksi.

”On tehtävä todella paljon töitä, jotta pysytään hoitotakuussa. Sähköisten tai muiden korvaavien palvelujen järjestäminen ei varmasti muutamassa kuukaudessa onnistu”,  sanoo YTHS:n mielenterveyden johtava ylilääkäri Päivi Pynnönen.

Hallitus on päättänyt säästää 4,1 miljoonaa euroa poistamalla YTHS:n vuokratuen. Ensinnäkin leikkaus merkitsee, että noin kymmenesosa vuotuisesta tulovirrasta katoaa. Sen seurauksena tulopotti pienenee muutenkin, koska Kelan osuus YTHS:n tuloista ei saa nykyisin olla enempää kuin 63 prosenttia.

Kun valtio vetäytyy, on painetta saada lisää rahaa muilta rahoittajilta: Kelalta ja YTHS:n toimipisteiden kotikunnilta – sekä opiskelijoilta itseltään. YTHS:n toimitusjohtaja Jukka Männistö pitää mahdollisena, että opiskelijat maksavat hoidostaan jatkossa enemmän.