Ei uutta loukkua

Akavan Fjäderistä työkyvyn heikkeneminen on ikää parempi peruste lyhentää työaikaa.

Akava
Teksti
Tuomo Lappalainen

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on ehdottanut kokeilua, jossa yli 55-vuotiaat saisivat subjektiivisen oikeuden lyhentää työaikaansa omalla kustannuksellaan. Miltä tämä kuulostaa, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder?

”Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinkahan monella palkansaajalla olisi siihen varaa. Kun Suomessa on jo nyt työvoimapula ja liian alhainen työllisyysaste, ei ole viisasta luoda järjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden tehdä entistä vähemmän työtä. Lyhempi työaika vaikuttaisi myös eläkkeen karttumiseen.”

Elorannan mukaan työajan lyhentäminen voisi lykätä eläköitymistä ja lisätä tuottavuutta. Ettekö usko tähän?

”Tuo voi olla totta. Olisi kuitenkin parempi, jos lyhyemmän työajan perusteena olisi yksilöllinen työkyvyn heikkeneminen eikä kaavamaisesti tietty ikä. Silloin työntekijä voisi myös saada osasairauspäivärahaa. Tätä yhdistelmää voisi kehittää.”