Tiet ja radat rapistuvat yhä

Hallitus yritti ensin pienentää korjausvelkaa, sitten edes pysäyttää sen nousun. Ei onnistunut: velka kasvaa edelleen.

korjausvelka
Teksti
Liisa Kauppinen

Hallitus on satsannut liki miljardi euroa rapautuneen liikenneverkon kunnostukseen. Tavoitteena oli vähentää tie-, rata- ja vesiväylien korjausvelkaa.

Tavoite jäi saavuttamatta. Tuoreimpien laskelmien mukaan rästiin jääneiden korjaustöiden arvo on hallituskauden aikana jopa hivenen kasvanut.

Vuonna 2016 korjausvelan suuruudeksi arvioitiin 2 468 miljoonaa euroa. Syksyllä 2018 valmistuneiden laskelmien mukaan se oli noussut 65 miljoonaa euroa eli korjausrästejä oli kertynyt yhteensä 2 533 miljoonan euron edestä.

Kokonaisuuteen nähden kasvu ei ole suuren suuri, mutta Väyläviraston mukaan se on merkitsevä. Osin hyppäystä selittävät 18 miljoonan euron tielaitteet, joita ei ollut mukana edellisvuosien luvuissa.