Kittilän kultakaivoksen vuodosta laaditussa raportissa useita puutteita: Ei tiedotettu rantatonttien omistajille

Agnico Eagle Finland ei ole saanut korvausvaatimuksia allasvuodosta.

Agnico Eagle
Teksti
Mikko Niemelä

Euroopan suurimman kultakaivoksen allas alkoi vuotaa 14. syyskuuta 2015 Kittilässä. Vuoto oli niin suuri, että Lapin ely-keskus joutui myöntämään Agnico Eagle Finlandille poikkeusluvan, joka salli kaivosvesien laskemisen Seurujokeen. Joen vedet yhdistyvät Kemijokeen, josta ne laskevat Itämereen.

Lapin ely-keskus vaati kaivosyhtiöltä selvitystä ja raporttia tilanteen korjaamiseksi. Raporttiin vaadittiin liitettäväksi ehdotus Seurujoen kalataloustarkkailun ja biologisen tarkkailun täydentämiseksi vuonna 2016 sekä arvio mahdollisista korvattavista vahingoista.

Kaivosyhtiö palkkasi konsulttiyhtiö Rambollin toteuttamaan selvitysraportin. Suomen Kuvalehti uutisoi raportin tuloksista 19. tammikuuta. Jutun voi lukea tästä linkistä. Jutusta käy muun muassa ilmi, että Seurujoen suolapitoisuus kasvoi.

Lapin ely-keskus ei ole täysin tyytyväinen laadittuun raporttiin. Raportista puuttuu muun muassa eri aineiden pitoisuustasojen lyhyt ja pitkäaikaisvaikutusten merkittävyyden arviointi.

Konsulttiyhtiö Rambollin raportissa poikkeusjuoksutusten vaikutuksia Seurujoen kalastoon ja eliöstöön esitetään tutkittavaksi vuonna 2016 ylimääräisellä, varsinaisesta tarkkailuohjelmasta supistetulla Seurujoen sähkökoekalastus ja pohjaeläintarkkailukierroksella. Piilevätarkkailua suositellaan jatkettavaksi aiempaan tapaan vuosittain.