Kittilä: Nyt kunta sai salaperäisen laskun lakiavusta, jota ei ole tilattu

Laskussa mainitaan kolmen kuntapäättäjän nimet ja asiakirjoja, joita ei löydy mistään.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallituksen esityslistalle on tuotu erikoinen lasku, jonka on kunnanhallitukselle lähettänyt oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara.

Lasku on lähetetty kuntaan 8. tammikuuta 2015. Laskun saajaksi on nimetty ”Kittilän kunnanhallitus, puheenjohtaja Timo Kurula”.

Eilavaara laskuttaa kunnanhallitusta 64 tunnin työstä. Laskussa mainitaan useita asiakirjoja, joita hän on laatinut kunnanhallitukselle. Kokonaistuntimäärän perusteella laskun summa voi hyvinkin kohota useisiin tuhansiin euroihin.

Laskun ovat ehtineet hyväksyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas).

Eilavaara laskuttaa kuntaa ”kunnanhallituksen neuvonnasta, kirjelmien analyysistä, yksittäisten tapausten muistioista ja oikeustapauskoonneista”. Laskutettava työ on tehty joulukuusta 2013 alkaen joulukuuhun 2014 asti.

Kunnanhallituksen esityslistalle lasku on päätynyt, koska vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen pyrkii selvittämään, mistä laskussa on oikein kyse.

Tilanne on ainutlaatuinen. Kittilän kunnanhallituksen pöytäkirjoista ei löydy ensimmäistäkään päätöstä siitä, että Pertti Eilavaaralta ostettaisiin neuvontaa hissiyhtiöön tai kunnanjohtajan irtisanomiseen liittyvissä asioissa.

Suomen Kuvalehdelle on vahvistettu, että kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät ole olleet tietoisia Eilavaaralta ostetusta lakiavusta.

 

Pertti Eilavaaran lasku saattaa kuntapäättäjien viimeaikaiset toimet outoon valoon.

Laskusta saa käsityksen, että kunnassa on käytetty normaalin virkamiesvalmistelun taustalla viime vuoden ajan jonkinlaista varjovalmistelua.

Varjovalmistelu näyttää liittyneen pääosin asiakokonaisuuksiin, joita keskusrikospoliisikin parhaillaan jo tutkii: kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hankintasotkuihin ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Eilavaaran laskun erittelyssä on nimetty kolme kuntapäättäjää, jotka ovat turvautuneet hänen antamaansa neuvontaan: kunnanhallituksen johtokaksikko Timo Kurula ja Aki Maunula sekä kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk).

Kittilän keskustan molemmat kärkivaikuttajat ovat saaneet juridista apua Eilavaaralta.

Erikoiseksi tilanteen tekee myös se, että Eilavaaran laskussa mainittuja asiakirjoja ei löydy Kittilän kunnan arkistosta.

Kunnanhallituksen esityslistalta käy ilmi, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on pyytänyt Eilavaaraa luovuttamaan kunnanhallitukselle laatimansa asiakirjat.

Eilavaara on sähköpostiviestissään kieltäytynyt luovuttamasta niitä. Hän kertoo luovuttaneensa aineistot kunnanhallituksen edustajalle, eikä toimita niitä enää.

Esityslistalta selviää, että Esa Mäkinen on pyytänyt Eilavaaran laatimia asiakirjoja myös kunnanhallituksen johtokaksikolta Timo Kurulalta ja Aki Maunulalta.

 

Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen luki esityslistalle tuodun laskun erittelyineen Suomen Kuvalehden pyynnöstä.

Mitä Pertti Eilavaaran lähettämästä laskusta ja sen erittelystä on luettavissa?

”Lasku tuo esille ainakin sen, että taustalla on jokseenkin kaikissa kunnanjohtajan erottamiseen liittyvissä asioissa vaikuttanut henkilö, jonka olemassaolosta ja nimestä ei ole ollut aiemmin mitään tietoa kunnan päätöksenteon yhteydessä.”

Professori korostaa, että kunnan päätöksenteossa esittelyn tulisi perustua läpinäkyvään ja avoimeen virkamiesvalmisteluun – ja esittelijän vastuulla on riittävän tiedon hankkiminen päätöksenteon pohjaksi.

Mitä niin erityistä Eilavaaran laatimissa muistioissa ja muissa asiakirjoissa voisi olla, että niitä ei voitaisi luovuttaa kunnan arkistoon?

Laskun erittely paljastaa, että Pertti Eilavaara ryhtyi hissiyhtiöasiassa kunnanhallituksen asiantuntijaksi jo 15. joulukuuta 2013. Siis vuorokausi ennen kuin kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto käsittelivät kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemää tutkintapyyntöä hissiyhtiön toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta.

”Eilavaara avusti kuntapäättäjiä ennen kuin kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto 16. joulukuuta kokoontuivat käsittelemään Anna Mäkelän tekemää tutkintapyyntöä vetääkseen sen poliisilta pois”, Viljanen toteaa.

 

Kun kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät ole olleet tietoisia Eilavaaran antamasta avusta ja virallista hankintapäätöstä ei ole olemassakaan, onko Eilavaaran toimeksiantaja Kittilän kunnanhallitus ja tuleeko kunnan maksaa lasku?

”Lähtökohtahan on, että se maksaa, joka tilaa. Jos ei ole asianmukaista päätöstä lakiavun hankkimisesta, niin viime kädessä tilaajat joutuvat maksamaan saamansa lakiavun omista varoistaan”, professori Pekka Viljanen sanoo.

Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan hissiyhtiöön liittyvää asiakokonaisuutta ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Tulisiko keskusrikospoliisin saada käsiinsä Pertti Eilavaaran laatimat asiakirjat?

”Tulisi. Sekä kunnan että poliisin pitää saada tietoonsa nämä muistiot, että voitaisiin nähdä, onko niillä ollut vaikutusta kunnanhallituksen tekemiin päätöksiin hissiyhtiöön liittyvissä päätöksissä sekä kunnanjohtajan erottamisessa.”

Professori Pekka Viljanen on seurannut Kittilän kunnan päätöksentekoa viime vuoden kesäkuusta lähtien.

 

Laskun erittely kertoo paljon muutakin mielenkiintoista Pertti Eilavaaran osuudesta kuntapäättäjien avustamisessa.

Eilavaara on avustanut kunnanhallitusta kunnanjohtajan erottamisasiassa viime vuoden keväästä myöhäissyksyyn – ja on osallistunut kesäkuussa 2014 kunnanvaltuuston puheenjohtajan ”menettelyjen” arviointiin. Inkeri Yritys vastusti johdonmukaisesti toukokuusta lähtien kunnanjohtajan erottamista katsoessaan erottamisen perusteettomaksi ja lainvastaiseksi.

Kesäkuun 15. päivänä 2014 Pertti Eilavaara näyttää käsitelleen myös ”Suomen Kuvalehden lehtikirjoitusta” Timo Kurulan ja Markku Mäkitalon kanssa puhelimitse. Kyseessä on todennäköisesti 13. kesäkuuta julkaistu juttu Kittilän laki (SK 24/2014), jossa kerrottiin, kuinka kuntapäättäjät ryhtyivät vetämään Jouni Palosaaresta tehtyä tutkintapyyntöä poliisilta pois.

Kunnanhallitus kokoontuu 16. maaliskuuta.

Suomen Kuvalehti tavoitteli maanantai-iltana Timo Kurulaa kommentoimaan Pertti Eilavaaran kunnanhallitukselle toimittamaa laskua. SK ei tavoittanut Kurulaa puhelimeen.