Kittilä: Kunnanjohtajan erottamiseksi on ”ajettava ensin valtuuston puheenjohtajan päältä”

Inkeri Yritys: Erottaminen näyttää menevän kunnassa nyt kaiken muun edelle.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kunnanhallitus todennäköisesti jatkaa tänään kokouksessaan klo 15 kunnanjohtajan erottamistoimia poliisin esitutkinnasta piittaamatta. Tavoite on valtuuston kokouksessa 17. marraskuuta.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) varoittaa yhä päättäjiä seuraamuksista. Kunnanhallitus aikonee – mahdollisesta jääviydestään huolimatta – antaa lausuntonsa tilapäisen valiokunnan raportista, jossa listataan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisperusteet.

Lausuntopohjan on kunnanhallitukselle laatinut varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas) Puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) on jäävännyt itsensä erottamisasiassa.

Erottamisperusteet näyttävät ”elävän”. Vielä syyskuun alkupuolella kunnanjohtajan katsottiin kertoneen väärää tietoa Jouni Palosaareen kohdistuneesta viimekeväisestä esitutkinnasta. Tämä loukkasi kuntapäättäjiä.

Poliisin vahvistettua tilapäisen valiokunnan raportin vakavat virheet, jotka koskevat esitutkintaa, on tilalle löytynyt uusia perusteita. Nyt yhdeksi keskeiseksi perusteeksi näyttää nousevan se, että Mäkelä teki tutkintapyynnön yhdessä hissiyhtiön vähemmistöosakkaan edustajan Levin Matkailukeskus Oy:n johdon kanssa.