Kittilä: Kummallisin kokous ikinä – Suomen ennätys vaihe vaiheelta

Lopuksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula toivoi päätöksentekoon yhteistyötä.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallitus urakoi maanantaina 16. maaliskuuta lähes kuusi tuntia. Kittilän päätöksenteon kriisi syveni – jos mahdollista – entisestään.

Lyhyesti kummallisen kokouksen pääkohdat:

Kokous ”poisti” esityslistalta kolme päätettäväksi tuotua asia. Kuntalaki ei tunne esityksien ”poistamista” esityslistalta.

Jäävitön vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen jäävättiin viiden asiakokonaisuuden esittelystä.

Johtavat virkamiehet velvoitettiin selvittämään käyttämiään lakipalveluja viiden viime vuoden ajalta tuntien ja minuuttien tarkkuudella. Sen sijaan oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran salaperäistä laskua ei ole selvittänyt tähän mennessä kukaan päättäjistä. Lasku päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.

Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas.) kertoi saaneensa keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajalta vahvistuksen, että häntä ei epäillä rikoksesta. Siitä huolimatta Yrityksen mahdollinen pidättäminen valtuuston puheenjohtajan tehtävästä eteni valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus vei valtuuston hyväksyttäväksi kaksi kunnanjohtajan erottamiseen liittyvää lausuntoa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Jos lausunnot hyväksytään sellaisinaan, hallinto-oikeudella riittää ihmeteltävää.

Yksimielisesti päätökset kunnanhallituksessa eivät syntyneet.

Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) jätti kaikkiaan kymmenen eriävää mielipidettä. Se lähentelee Suomen ennätystä jos ei sellainen ole.

Ja lopuksi:

Kokouksen päättyessä kunnanhallituksen puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Timo Kurula (kesk) kirjautti pöytäkirjaan toivomuksensa yhteistyön rakentamisesta kunnan päätöksenteossa.

Se on kova vaatimus tilanteessa, jossa kunnanhallitus oli juuri tehnyt päätöksiä, joiden lainmukaisuus on erittäin kyseenalaista.

 

Yksityiskohdat kunnanhallituksen kummallisen kokouksen kulusta ja tapahtumista löytyvät kokouksen pöytäkirjasta, joka tuli julki kunnan verkkosivuille 20. maaliskuuta.

Pöytäkirja on hämmentävää luettavaa.

Kunnanhallitus päätti useista asioista, joihin sen ei varovaisuusperiaatteen mukaan olisi pitänyt ottaa enää lainkaan kantaa. Keskusrikospoliisi on jo viime syksynä tiedottanut tutkivansa kyseisiä asiakokonaisuuksia.

Pelkästään työjärjestystä käsiteltäessä Hille Kuusisto jätti kolme eriävää mielipidettä virheellisistä ja mahdollisesti lainvastaisista menettelyistä.

Kunnanhallitus muun muassa ”poisti” listalta kolme päätettäväksi tuotua asiaa sillä perusteella, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen oli hallituksen mielestä jäävi esittelemään asiat.

Kuntalaki ei tunne esityksien ”poistamista” esityslistalta. Päätösesitys voidaan hyväksyä, hylätä tai jättää pöydälle, mutta ”poistaa” esitystä ei voida.

Ensimmäiseksi kunnanhallitus nakkasi listalta pois Mäkistä koskevan jääviyskysymyksen. Mäkinen toi esityslistalle Kuntaliiton tuoreen lausunnon, jonka mukaan hän ei ole jäävi käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisasiaa, vaikka kunnanhallitus jääväsi hänet jo viime joulukuussa. Kunnanvaltuusto erotti Mäkelän marraskuussa 2014.

Kun esitys poistettiin listalta, Mäkiseltä vietiin samalla esittelijän oikeudet Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle annettaviin lausuntoihin Mäkelän erottamista koskevista valituksista.

Hille Kuusisto jätti kunnanhallituksen päätökseen eriävän mielipiteensä.

Varovaisuusperiaatteen mukaan kunnanhallituksen olisi pitänyt olla lausumatta yhtään mitään Mäkelän erottamisesta, sillä sekin asia on keskusrikospoliisin tutkinnassa.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin, että hallinto-oikeudelle annettavat lausunnot esittelee ensimmäinen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas) puheenjohtaja Timo Kurulan jäävättyä itsensä. Mäkisen helmikuussa valmistelemat lausunnot päätyivät näin romukoppaan.

 

Edelleen kunnanhallitus ”poisti listalta” työjärjestystä käsitellessään kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Inkeri Yritystä koskevan kuulemisen lopettamisen.

Seitsemän valtuutettua syytti viime syksynä Yritystä lainvastaisesta toiminnasta hänen pidättäessään kunnanhallituksen päätöksenteosta asioissa, joita keskusrikospoliisi tutkii.

Kunnanhallitus on lokakuusta lähtien pitänyt vireillä Yrityksen kuulemisasiaa. Päättäjien keskuudessa on esiintynyt vaatimuksia pidättää Yritys valtuuston puheenjohtajan tehtävistä ja siirtää hänet syrjään käyttäen samaista kuntalain 40 pykälää, johon Yritys itse turvautui syyskuussa.

Yrityksestä tehtiin syksyllä keskusrikospoliisille tutkintapyyntö. Sen teki kunnanhallituksen varajäsen, valtuutettu Torsti Patakangas (kok), joka toimi myös kunnanjohtajan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan varapuheenjohtajana.

Kokouksessa 16. maaliskuuta työjärjestystä käsiteltäessä Yritys kertoi kunnanhallitukselle saaneensa keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajalta vahvistuksen – syyttäjän luvalla – että häntä ei epäillä rikoksesta. Mäkinen esitti alun perinkin, että Yrityksen kuuleminen katsottaisiin päättyneeksi. Kunnanhallitus ”poisti” listalta Mäkisen esityksen. Sen sijaan kunnanhallitus päätti viedä Yritystä koskevan asian valtuustoon jatkotoimenpiteitä varten.

Kuntalain mukaan Yritys voitaisiin siirtää tilapäisesti syrjään puheenjohtajan mandaatilta esitutkinnan ajaksi. Kun tutkinnanjohtaja on kertonut jo esittäneensä tutkinnan rajoittamista ja syyttäjä on vahvistanut kirjoittavansa rajoittamispäätöksen – itse asiassa lopettamispäätöksen – työtilanteen salliessa, lainmukaisia perusteluja Yrityksen pidättämiseksi valtuuston puheenjohtajan paikalta ei ole.

Hille Kuusisto jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Esityslistalla odotti myös entuudestaan tuttu asia: kunnanhallituksen velvoite harjoittaa laillisuusvalvontaa.

Kunnanhallitus kieltäytyi – jo ties monennenko kerran – käsittelemästä Anna Mäkelän erottamisen laillisuusvalvontaa. Tämäkin pykälä ”poistettiin” listalta.

 

Mitä kunnanhallitus sitten suostui kokouksessa käsittelemään?

Kunnanhallitus katsoi edelleen olevansa esteetön päättämään keskusrikospoliisin tutkinnassa olevista asioista, kuten kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernivalvonnasta. Hille Kuusisto jätti tähänkin päätökseen eriävän mielipiteensä.

Kokouksen huipennuksena kunnanhallitus hyväksyi Aki Maunulan esittelystä lausunnot Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna Mäkelän erottamista koskeviin valituksiin. Valituksen olivat jättäneet Inkeri Yritys, Anna Mäkelä itse ja Timo Kurula. Sittemmin Kurula on vetänyt erikoisen valituksensa pois.

Kunnanhallitus antoi Yrityksen ja Mäkelän valituksista varsin poikkeukselliset lausunnot, joissa kunnanjohtajan erottamisen laillisuuskysymykset jäävät vähäiselle käsittelylle. Sen sijaan kunnanhallitus lausuu jopa asiattomuuksia valituksen tehneistä. Yrityksen katsotaan muun muassa rikkoneen kuntalakia.

Hille Kuusisto jätti tähänkin päätökseen eriävän mielipiteensä, joka kertoo, millaiseen tilanteeseen päätöksenteko on Kittilässä ehtinyt ajautua.

Lopullisen puumerkkinsä lausuntoihin valituksista painaa maanantaina kokouksessaan kunnanvaltuusto.

 

Kunnanhallituksen piti ottaa kantaa myös oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnanhallitukselle osoittamaan laskuun.

Suomen Kuvalehti kertoi 13. maaliskuuta salaperäisestä laskusta ja kunnanhallituksen saamasta lakiavusta, josta kaikki kunnanhallituksen jäsenetkään eivät olleet tietoisia, vaikka apua on hankittu vuoden ajan.

Esityslistalle oli tuotu Yrityksen vaatimus Eilavaaran laatimien muistioiden luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön. Yritys vaati asiakirjoja myös itselleen, sillä Eilavaara on laskun erittelyn mukaan arvioinut Yrityksen toimintaa kesäkuussa 2014.

Kunnanhallitus jätti laskun pöydälle lisäselvityksiä varten. Samoin se jätti Yrityksen vaatimusta koskeneen esityksen pöydälle.

Hille Kuusisto jätti eriävän mielipiteensä.

Nyt lakipalveluiden käyttöä joutuvatkin selvittämään aivan toiset henkilöt kuin ne, jotka olivat Eilavaaran laskusta ja toimeksiannosta tietoisia.

Kunnanhallitus nimittäin päätti vaatia Timo Kurulan esityksestä kunnan virkamiesjohdolta – osastopäälliköiltä – selvitystä lakipalveluiden käytöstä viiden viime vuoden ajalta tuntien ja minuuttien tarkkuudella. Hille Kuusisto jätti jälleen eriävän mielipiteensä.

Kurula myös vaati selvitystä Mäkiseltä siitä, miksi Mäkinen toi Yrityksen vaatimuksen Eilavaaran asiakirjojen luovuttamisesta kunnanhallituksen listalle.

Kuusisto jätti Kurulan pöytäkirjaan kirjauttamaan päätökseen eriävän mielipiteensä. Kuusiston eriävään mielipiteeseen Kurula jätti vastineen.

 

Maratonkokouksensa jälkeen kunnanhallitus istui myös ylimääräisessä kokouksessa perjantaina 20. maaliskuuta.

Siinä kunnanhallitus päätti esittää maanantaina 23. maaliskuuta kokoontuvalle valtuustolle, että vt. kunnanjohtajaksi valitaan Kolarin kunnanjohtaja Kyösti Tornberg. Esa Mäkinen palautetaan hallintojohtajaksi. Hänen esityksensä eivät ole miellyttäneet kunnanhallitusta.

Kunnanvaltuusto on paraikaa koolla. Se on valinnut Tornbergin uudeksi vt. kunnanjohtajaksi. Lapin Kansan mukaan äänestyksessä olivat vastakkain kunnanhallituksen esitys Tornbergin valitsemisesta ja keskustan valtuustoryhmän esitys, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Keskustan valtuustoryhmän esitys voitti kunnanhallituksen esityksen äänin 21–1. Tyhjää äänesti 4.