Palosaarelle vapauttava hovista

Hovioikeuden mukaan Palosaaren toiminnan aiheuttama vahingon vaara oli niin epätodennäköinen, että rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt.

Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut Lapin käräjäoikeuden vapauttavan tuomion tulosta Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajan Jouni Palosaaren asiassa. Palosaaren ei näin ollen katsottu syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön.

Hovioikeus antoi 21. elokuuta ratkaisunsa käräjäoikeuden 15. kesäkuuta 2018 antamasta vapauttavasta tuomiosta tehtyyn valitukseen.

Kihlakunnansyyttäjä Sari Anttonen valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja vaati hovioikeudessa, että Jouni Palosaari tuomitaan käräjäoikeudessa esitetyn syytteen mukaisesti luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyte koski Levin Etelärinteen hissihankintaa.