Kittilä: Syytteet nurin

Hovioikeus vapautti 27 kuntapäättäjää virka- ja työrikossyytteistä.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Rovaniemen hovioikeus antoi 3. toukokuuta tuomionsa Kittilän päätöksentekoa koskevassa laajasta virka- ja työrikosten syytekokonaisuudessa. Oikeus hylkäsi kaikki syytteet 27:ää kuntapäättäjää ja yhtä muuta henkilöä vastaan. Lapin käräjäoikeus teki vastaavan päätöksen vuonna 2019.

Päättäjiä syytettiin törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaiseksi osoittautuneessa irtisanomisessa.

Syyte koski Mäkelän irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan toimintaa, kunnanvaltuutettujen lukuisista varoituksista huolimatta tekemää irtisanomispäätöstä sekä kunnanhallituksen toimintaa, kun se oli jättänyt hoitamatta valtuuston päätöksen laillisuusvalvonnan.

Mäkelää ei ollut kuultu kaikista irtisanomisperusteista eivätkä perusteet syyttäjien mukaan olleet asiallisia, riittäviä tai todellisia.