Kirkko repesi kahtia

Päättäjät ovat jakautuneet yhä jyrkemmin konservatiiveihin ja liberaaleihin. Jako halvaannuttaa kirkolliskokouksen toimintaa, SK:lle arvioidaan.

Kotimaa
Teksti
Samuli Suonpää

Turussa 3.–6. elokuuta kokoontuva kirkolliskokous saa jälleen käsiteltäväkseen kysymyksen samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Vain harva kirkolliskokousedustaja odottaa kysymykseen ratkaisua nyt – tai vuosiin.

Iso joukko edustajia kyseenalaistaa laajemmin kirkolliskokouksen toimintakyvyn. SK:n haastattelemat vaikuttajat kertovat kokouksen ja koko kirkon syventyneestä polarisaatiosta.

Jakolinja konservatiivien ja liberaalinen välillä näkyy edustajien mukaan muussakin kuin avioliittokysymyksessä. Näkemykset jakautuvat esimerkiksi kenttäpiispan asemaa ja ehtoollisenviettoa koskevien aloitteiden käsittelyssä.

Vuonna 2020 tehdyn aloitteen mukaan puolustusvoimien hengellisen työn johtajan kenttäpiispan virkanimike on harhaanjohtava, koska kenttäpiispa ei ole oikea piispa. Aloitteessa vaaditaan selvitystä kenttäpiispan asemasta ja sen teologisista perusteluista.