Kirkko jumissa avioliiton kanssa? ”Ei kykene tekemään päätöstä”

Samaa sukupuolta olevien avioliitto olisi kirkkolain ja kirkkojärjestyksen puitteissa jo nyt mahdollinen – teoreettisesti.

avioliittolaki
Teksti
Mikko Huotari

Eduskunnan annettua siunauksensa tasa-arvoiselle avioliittolaille on käynnistynyt keskustelu, minkälaiseen asemaan kirkko joutuu, jos ja kun laki astuu voimaan. Kuhina evankelisluterilaisen kirkon ympärillä on ymmärrettävä, koska uskonnolliset näkemykset ovat näytelleet merkittävää roolia uudesta avioliittolaista käydyssä keskustelussa.

Jos kirkon ja valtion avioliittonäkemyksissä on suuri ero, kirkko joutuu julkisessa keskustelussa erikoiseen asemaan.

Opetusministeriön ylitarkastaja Joni Hiitola ei usko, että kirkko joutuisi hankalaan juridiseen asemaan esimerkiksi syrjintäsyytöksien vuoksi.

”Ei tässä mitään dramaattista tapahdu. Avioliittolaissa on jo nykyään sellainen säännös, että kirkollisessa vihkimisessä uskonnollinen yhdyskunta voi määritellä lisäehtoja vihkimiselle avioliittolain mukaisten edellytysten lisäksi”, Hiitola sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä noin 40 uskonnollista yhdyskuntaa, joilla on vihkioikeus.