Ensiavun monopoli murenemassa

Julkisia varoja ohjautuu kilpailuttamatta SPR:n omistamaan koulutusyhtiöön. Sosiaali- ja terveysministeriö ratkaisee kantansa ongelmaan loppuvuoden aikana.

Kotimaa
Teksti
Tuula Malin

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Kansaneläkelaitos ovat puuttuneet Suomen Punaisen Ristin monopoliasemaan ensiapukoulutuksen markkinoilla. Koulutus on korvattu Punaiselle Ristille julkisista varoista työterveyshuollon kautta – ilman kilpailutusta.

Koulutusmonopolin taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön ja SPR:n yhteistyösopimus kriisivarautumisesta ja laatuvaatimukset täyttävän ensiapukoulutuksen järjestämisestä.

Helmikuussa 2014 allekirjoitetussa pöytäkirjassa valtio ja SPR sopivat yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisesta ja ensiapukoulutuksen koordinoimisesta sekä kehittämisestä.

Yhteistyöpöytäkirjassa SPR sitoutui ylläpitämään ja kouluttamaan viranomaistyötä täydentävää vapaaehtoistyövoimaa kriisitilanteiden varalle.